Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Громадська активність молоді – а що ти робиш для суспільства?

На сьогоднішній день низька соціальна активність молоді є однією з глобальних проблем. Органи влади Украї­ни не закликають їх до активних во­лонтерських дій. Як наслідок, молоде покоління часто і гадки не має про те, чим і як може допом­огти суспільству.

Байдуже ставлення до розповсюдження волон­терства може призвести до поширення негативних явищ у суспільстві та пасивності людей до оточуючого їх се­редовища. Однак і безпосе­редньо молодь у більшості випадків не виявляє ніякого бажання брати ініціативу в свої руки.

Проте, не дивлячись на це, все ж існують актив­ні небайдужі громадяни. Тисячі людей по всьому світу, бажаю­чи підвищити рівень життя громади, об’єднуються у різноманітні групи та організації і своєю діяльністю закликають інших приєднати­ся, а не просто сидіти, склав­ши руки. Ці добровольці не шкодують свого часу та сил і з них нам варто брати приклад.

В Україні працюють такі міжнародні служби волон­терського руху:

  • Odessa.Pub. – краудфандін­гова платформа для реаліза­ції соціальних проектів «Моє Місто», де команда проекту ставить за мету розповісти про людей і ком­панії, яким небайдужа Одеса, які люблять її не тільки на сло­вах, а й на ділі;
  • Міжнародна Громадянська Служба (Service Civil International, SCI) – мере­жа організацій волонтерської служби та рух за мир, що має 38 відділень та груп по всьому світу, засновано в 1920 р.;
  • ГО Nashe Podillya / Наше Поділ­ля та ГО Development center Pangeya Ultima (м. Вінниця);
  • ГО Спілка Форум – неполітична, неурядова спілка, котра має більш ніж 20-ти річ­ний досвід роботи (м. Львів);
  • огляд ресурсів для волонтерсь­ких можливостей представле­но тут.

Що я роблю не так?

Для початку потрібно припи­нити жалітися на всіх і все, звинувачуючи інших у певних негараздах (владу, викладачів, керівників, лікарів, і т.д.), а на­впаки – почати зміни з себе. Мабуть, усім нам дуже легко сказати «справи кепські», та­ких знайдеться багато, про­те набагато важче покращи­ти справу, змінити ситуацію, а таких людей вже буде менше.

З чого варто почати?

Почни з банальних дрібниць: не сміти на вулиці, не порушуй правила, не запізнюйся на лек­ції, дотримуйся правил етике­ту, зберігай повагу до старших та літніх людей, будь ввічли­вим. Якби ж всі так і робили, думаю, зміни були б помітні.

Як стати соціально активним?

Найперше – виявляти бажан­ня, долучатися до різних гро­мадських організацій та про­понувати їм свою допомогу. Або ж ви можете самі створю­вати подібні групи людей та брати ініціативу в свої руки.

Єлизавета Бабиніна

Читайте також:

Маюмі Маруяма: особливості американської тележурналістики 

Журналістика за Фреймом

Поділитися:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Логотипи студентських редакцій:

Соціальні мережі
Інші публікації

Знайомство з факультетом журналістики, реклами та видавничої справи в онлайн-форматі

Є така весняна традиція на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи – запрошувати на зустріч абітурієнтів. От і цього разу 27 березня 2021 року відбувся День відкритих дверей, щоправда, в онлайн-форматі на платформі Zoom. У зустрічі взяли участь декан факультету Олена Андріївна Іванова, заступник декана з навчальної роботи Інна Валеріївна Лакомська, старші викладачі Сергій Володимирович Азєєв та Аліна Олегівна Червінчук.

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова оголошує про проведення конкурсу студентських журналістських робіт на тему «Права людини в медіа: від розуміння до змін»

До участі у конкурсі запрошуються студенти І, ІІ, ІІІ та ІV курсів факультету журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ імені І.І. Мечникова, які створюють власний

Студентські газети – результат колективної роботи майбутніх журналістів

На факультеті журналістики, реклами та видавничої справи викладають дисципліну, що направлена на відточення студентами практичних навичок володіння словом, – журналістську майстерність. На цих заняттях студенти

Осінь по-карпатськи

Карпати – багата культурна історія, збирання ягід та грибів, катання на лижах і сноуборді, риболовля, купання в гірських річках і просто естетична насолода краєвидами. Ми