Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Альтернативна преса – актуальна проблема німецького журналістикознавства

Бондаренко Ю. С.

У статті зроблена спроба з’ясувати стан вивчення німецьким журналістикознавством альтернативної преси, як особливого сегмента ЗМІ, орієнтованого на певну цільову аудиторію. Автор розглядає праці таких вчених, як В. Бейвель, Х. Бромбах, Н. Бютефюр, К. Вайхлер, Б. Кесмаєр, П. Локк, К. Нітц, К. Ойрих, Х. Пюрер, Б. Хюттнер, К. Штамм, О. Ярен ін.. і доходить висновку, що допоки немає системного дослідження, яке охоплювало б увесь комплекс проблем функціонування альтернативної преси Німеччини

ключові слова: альтернативна преса, контент, медіа система, типологія, функції, Gegenȍffentlichkeit (контргромадськість)

Бондаренко Ю. С. Альтернативная пресса – актуальная проблема немецкого журналистиковедения

В статье сделана попутка выяснить состояние изучения немецким журналистиковедением альтернативной прессы, как особенного сегмента СМИ, ориентированного на определенную целевую аудиторию. Автор рассматривает труды таких учених, как В. Бейвель, Х. Бромбах, Н. Бютефюр, К. Вайхлер, Б. Кесмаер, П. Локк, К. Нітце, К. Ойрих, Х. Пюрер, Б. Хюттнер, К. Штамм, А. Ярен др. и делает взвод об отсутствии системного исследования, которое охватывало бы весь комплекс проблем функционирования альтернативной прессы Германии

ключевые слова: альтернативная пресса, контент, медиасистема, типология, функции, Gegenȍffentlichkeit (контробщественность)

Bondarenko J. S. Alternative Press as Actual Problem of German Journalism Research

The article attempts to clarify the state of the investigation of the alternative press by German journalism. It is as a special segment of the media, which is focused on a specific target audience. The author examines the works, which are dedicated to the study of alternative media, of such scholars as V. Beywl, H. Brombach, N. Büteführ, K. Weichler, B. Käsmayr, P. Lock, K. Nitz, K. Eurich, H. Pürer, B. Hüttner, K. Stamm, A. Jarren and others and makes a conclusion that for the time being there is no systematic study that would cover all the complex problems of the German alternative press

key words: alternative media, content, media system, typology, functions, Gegenöffentlichkeit

Поділитися:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Логотипи студентських редакцій:

Соціальні мережі
Інші публікації

Знайомство з факультетом журналістики, реклами та видавничої справи в онлайн-форматі

Є така весняна традиція на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи – запрошувати на зустріч абітурієнтів. От і цього разу 27 березня 2021 року відбувся День відкритих дверей, щоправда, в онлайн-форматі на платформі Zoom. У зустрічі взяли участь декан факультету Олена Андріївна Іванова, заступник декана з навчальної роботи Інна Валеріївна Лакомська, старші викладачі Сергій Володимирович Азєєв та Аліна Олегівна Червінчук.

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова оголошує про проведення конкурсу студентських журналістських робіт на тему «Права людини в медіа: від розуміння до змін»

До участі у конкурсі запрошуються студенти І, ІІ, ІІІ та ІV курсів факультету журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ імені І.І. Мечникова, які створюють власний

Студентські газети – результат колективної роботи майбутніх журналістів

На факультеті журналістики, реклами та видавничої справи викладають дисципліну, що направлена на відточення студентами практичних навичок володіння словом, – журналістську майстерність. На цих заняттях студенти

Осінь по-карпатськи

Карпати – багата культурна історія, збирання ягід та грибів, катання на лижах і сноуборді, риболовля, купання в гірських річках і просто естетична насолода краєвидами. Ми