Діалог: медіа-студії

укр    рус    eng

Видається з 2004 року

Проблематика: комунікація, журналістика, публіцистика, реклама, редагування, документознавство, історія журналістики

Мови видання: українська, російська, англійська

Періодичність: двічі на рік

ISSN: 2308–3255

Реєстрація у ДАК України

Спеціальність ДАК України

Науково-інформаційні бази даних, у яких індексується

Наявність індексу DOI

Адреса: 65058, Одеса, Французький бульвар 24/26, ауд. 74, факультет журналістики, реклами та видавничої справи

Електронна адреса для листування: dialog.media.studies@gmail.com

Вимоги до подачі матеріалів