Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ДІАЛОГ: МЕДІА-СТУДІЇ №22, 2016

(завантажити журнал dialog 22 )

Тараненко О.  

Поєднання тенденцій демасифікації та реміфологізації в пропагандистському впливі медіа-дискурсу на аудиторію

A Combination of Demassification and Remythologization Trends in the Propaganda Impact of Media Discourse on an Audience

С. 4-16


Вербицький П.

Взаємодія органів державної влади і мас-медіа як категорія науки про соціальні комунікації

The Cooperation between Authority and Media as a Category of Social Science Communication

С. 17-28


Герман О.

Цінності ЄС у політичній комунікації (на прикладі Польщі)

EU Values in the political communication (on the example of Poland)

С. 29-37


Гресько О.

Авторська журналістика як інструмент міжнародних медіакомунікацій

Personal journalism as a tool of international media communications С. 38-51


Стеблина Н.

«Пресрелізм» у місцевій пресі: контекст журналістського матеріалу та особливості сприйняття повідомлень одеських медіа

«Pressreleasm» in the local press: journalistic material context and features of Odessa media messages perception

С. 52-70


Голубицкая А.

«Искусство новых медиа»: коммуникативный и темпоральный аспекты

New media art: communicative and temporal aspects

С. 71-84


Сардарян К.

Мас-медійний контекст книги спогадів «Нomo feriens» Iрини Жиленко

Mass media context of memories book «Нomo feriens» by Iryna Zhylemko

С. 85-102


Грисюк В.

Специфіка поширення “сексуального контенту” в українському телепросторі

The specifics of «sexual content» spread in Ukrainian TV area

С. 103-112