Дисципліни спеціалізації: техніка створення піар-текстів (2 курс)

Дисципліни спеціалізації – фідбек

Шановні студенти, оцініть, будь ласка, прослуханий курс. Для цього перейдіть за посиланням та заповніть коротку анкету. Анкетування анонімне і не вплине на ваші результати під час сесії))

Тематика практичних занять

Заняття 1. Етапи створення піар-тексту

 1. Пригадуємо основні етапи створення піар-тексту, порівнюємо їх із етапами створення журналістського тексту, обговорюємо спільне та відмінне
 2. Аналіз плану піар-тексту Р. Сміта «Tiny Tikes»
 3. Обговорення піар-ситуацій для привернення уваги до будь-яких студентських ініціатив (студентське радіо, благодійний ярмарок та ін.)
 4. Визначення тверджень про перевагу у піар-текстах (на вибір викладача)
 5. Створення плану майбутнього піар-тексту (за зразком Р. Сміта «Tiny Tikes») – залікове завдання

Література:

 1. Smith, Ronald D., Becoming a public relations writer : a writing process workbook for the profession / Ronald D. Smith.— 2nd ed.- Mahwah, New Jersey, London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS. – 2003
 2. Халер М. Пошук та збір інформації в журналістиці. – К. : Акад. укр. преси, 2006. – 307 с.
 3. Коник Д. Стратегічні комунікації. – К., 2016.
 4. Надійна прес-служба. Довідник професіонала. – Державний департамент США. Служба міжнародних інформаційних програм. – 2002.

Заняття 2. Техніка створення піар-текстів

 1. Пригадуємо основні правила щодо вживання у піар- та журналістських текстах іменників, займенників та дієслів. Порівнюємо підходи, запропоновані Р. Смітом, Дж. Р. Каппоном, С. Кінгом, М. Стівенсом та ін.
 2. Практикуємо техніку вільного письма. Упродовж 5 хвилин письмово відповідаємо на запитання, запропоновані викладачем, аналізуємо уривки одногрупників
 3. Дискусія на тему: креативний та функціональний підхід у журналістиці та піарі: чому надаємо перевагу?
 4. Працюємо з марнослів’ям та багатослів’ям (на вибір викладача)
 5. Аналіз уривка з художньої літератури (або публіцистики) – на вибір студента. Студент приносить на заняття уривок, який він вважає вдалим, та переконує іншим у тому, що це так
 6. Редагуємо речення із неправильним вживанням іменників, займенників та дієслів (на вибір викладача)
 7. Демагогія та особливості вживання прикметників у піар- та журналістському тексті (на вибір викладача)

Література:

 1. Smith, Ronald D., Becoming a public relations writer : a writing process workbook for the profession / Ronald D. Smith.— 2nd ed.- Mahwah, New Jersey, London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS. – 2003
 2. Каппон Р. Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Професійний порадник / Пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 158 с.
 3. Кинг С. Как писать книги Мемуары о ремесле.
 4. Стівенс М. Виробництво новин. Телебачення, радіо, Інтернет. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008. — 323 с.

Заняття 3. Журналістика та піар. Організація заходів для преси

 1. Обговорення інфографіки «Ways to frustrate journalists»
 2. Завдання прес-секретаря (за Саллівен М. Г.)
 3. Особливості спілкування з представниками ЗМІ (за Ковалевською Т., Броніковою С.)
 4. Аналіз прес-конференції (на вибір викладача)
 5. Планування власної прес-конференції (тема – на вибір студента) – залікове завдання (студенти працюють в групах: прес-секретар та спікери, оцінюється добір спікерів, актуальність теми, виступи спікерів, вміння зацікавити аудиторію, відповіді на запитання, робота прес-секретаря із аудиторією)
 6. Відпрацьовуємо запрошення на конференцію телефоном.

Література:

 1. Надійна прес-служба. Довідник професіонала. – Державний департамент США. Служба міжнародних інформаційних програм. – 2002.
 2. Ковалевська Т., Бронікова С. Основи ефективної комунікації. – Одеса : Фенікс, 2008.
 3. Коник Д. Стратегічні комунікації. – К., 2016.

Заняття 4. Прес-реліз та новинні жанри у роботі піарника

 1. Пресрелізм у журналістиці. Аналіз стрічок новин регіональних сайтів (Думская, Таймер, Одесская жизнь та ін.), пошук пресрелізму.
 2. Пресрелізм, його причини та ознаки. Обговорення глави «Приватне життя зв’язків з громадськістю» з книги Н. Дейвіса «Новини пласкої землі»
 3. Створення факт-листа про винахід у минулому (телеграф, піаніно, театр, модем та ін.) – залікове завдання. Аналіз факт-листів.
 4. Аналіз прес-релізів: зміст та оформлення (на вибір викладача)
 5. Укладання прес-релізу про вигадану подію (завдання: використати у прес-релізі якомога більше чинників новинності) – залікове завдання.

Література:

 1. Надійна прес-служба. Довідник професіонала. – Державний департамент США. Служба міжнародних інформаційних програм. – 2002.
 2. Коник Д. Стратегічні комунікації
 3. Штромайєр Г. Політика і мас-медіа. – Київ : Видавничий дім “Києво Могилянська академія”, 2008.
 4. Дейвіс Н. Новини пласкої землі. – К. : Темпора, 2011.

Заняття 5. Нарисові жанри у піарі

 1. Аналіз нарисових піар-жанрів про людину (біографічний наратив, персональний профіль та портретне інтерв’ю) – на вибір студента.
 2. Портрет і біографія – спільне та відмінне (за Вороновою М. Ю). Аналізуємо матеріали на вибір викладача)
 3. Прийоми виразності, що використовуються під час створення портрета (аналізуємо портрет Ліни Костенко). Кругозір та оточення за М. Бахтіним.
 4. Створення автопортрета (письмове завдання – до 200 слів)
 5. Нариси про організацію (аналіз матеріалів нарисів про одеські театри)
 6. Структурні елементи how-to статті та case study (за Р. Смітом). Аналіз матеріалу “Поради абітурієнтам для успішної підготовки до ЗНО
 7. Специфіка створення Q&A. Аналіз матеріалу “Найчастіші запитання
 8. Бекграундер

Література:

 1. Smith, Ronald D., Becoming a public relations writer : a writing process workbook for the profession / Ronald D. Smith.— 2nd ed.- Mahwah, New Jersey, London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS. – 2003
 2. Халер М. Репортаж. – К. : АУП, 2011.
 3. Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. Эстетика словесного творчества. Издание 2-е. – М.: Искусство, 1986. – С . 9-191, 404-412.
 4. Воронова М. Ю. Портрет і біографія. Гранична сутність жанрів [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1350
 5. Андрухович Ю. Абсолютний слух [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/absolyutniy_sluh.html
 6. Перший міський театр [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://opera.odessa.ua/ua/pro-teatr/istoriya/pershiy-miskiy-teatr/
 7. Історія [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrteatr.odessa.ua/history/
 8. Поради абітурієнтам для успішної підготовки до ЗНО [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zno.osvita.net/ViewAdvicesUEPrepare.aspx
 9. Найчастіші запитання [електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rask.rv.ua/page/chastye-voprosy-ua

Заняття 6. Жанри прямого звернення до аудиторії

 1. Флаєр – аналізуємо твердження про перевагу (на вибір викладача)
 2. Дизайн флаєра (за У. Робін)
 3. Створення власного флаєра (тема – на вибір студента) – залікове завдання
 4. Корпоративна культура: погляд Нордстрема К. та Ріддерстрале Й. Що таке “бізнес у стилі фанк”?
 5. та корпоративне видання. Аналізуємо корпоративну культуру будь-якої організації (Студенти шукають інформацію про свій улюблений бренд й аналізують його корпоративну культуру)
 6. Як ви подаватимете інформацію у корпоративному виданні щодо інциденту:”Фабрики шведской торговой марки H&M используют детский труд“. Прочитайте матеріал та визначте тип відповіді (жанр, джерела іформації, тон та ін.)

Література:

 1. Smith, Ronald D., Becoming a public relations writer : a writing process workbook for the profession / Ronald D. Smith.— 2nd ed.- Mahwah, New Jersey, London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS. – 2003
 2. Вильямс Р. Дизайн для недизайнеров. – М. : Символ плюс, 2008.
 3. Как сделать флаер, который не выкинут? [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pressfoto.com/blog/how-to-make-a-flyer-which-wouldn-t-be-thrown-out/
 4. Нордстрем К., Ріддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – (Розділ 5) Посилання для скачування: http://en-business.com.ua/assets/files/nordstrem_fank.pdf

Заняття 7. Створення піар-листа

 1. Аналіз листів, написаних на першій лекції. Шукаємо відповідь на питання: на чому/на кому сконцентрована увага автора?
 2. Структурні елементи листа (за Р. Смітом)
 3. Оформлення листа
 4. Лист електронною поштою (поради Б. та Дж. Айзенбергів, Д. Каплунова)
 5. Визначаємо тип листів, отриманих електронною поштою (на заняття студенти приносять приклади піар-листів, які вони отримали електронною поштою)
 6. Cтворення власного піар-листа – залікове завдання. Окремо оцінюється зміст та оформлення листа. Лист може бути друкований чи електронний.

Література:

 1. Айзенберг Б, Айзенберг Дж. Добавьте в корзину: ключевые принципы повышения конверсии веб-сайтов. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011.
 2. Каплунов Д. Как отправлять коммерческие предложения по e-mail? [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kaplunoff.com/blog/kommercheskie-predlozheniya/kak-otpravlyat-kp-po-e-mail
 3. Smith, Ronald D., Becoming a public relations writer : a writing process workbook for the profession / Ronald D. Smith.— 2nd ed.- Mahwah, New Jersey, London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS. – 2003

Заняття 8. Інтерв’ю у роботі піарника.

 1. Як зробити інтерв’ю вашим (поради М. Г. Саллівен)
 2. Телефонне інтерв’ю (з точки зору піарника та з точки зору журналіста). Порівняння порад Ковалевської Т., Бронікової С. та О. Третьякова
 3. Інтерв’ю у прямому ефірі (поради М. Ганапольского)
 4. Ділова гра: журналісти та піарники. Розробляємо запитання для інтерв’ю з публічною особою (на вибір викладача)
 5. Аналіз інтерв’ю (на вибір викладача)
 6. Визначаємо саунд-байти (шукаємо та аналізуємо саунд-байти в інтерв’ю та промовах)
 7. Написання інтерв’ю з випускником, журналістом чи піарником – залікове завдання (можливе відеоінтерв’ю, якщо інтерв’ю для друкованого ЗМІ чи для сайту, потрібно використати фотографії)

Література:

 1. Надійна прес-служба. Довідник професіонала. – Державний департамент США. Служба міжнародних інформаційних програм. – 2002.
 2. Ковалевська Т., Бронікова С. Основи ефективної комунікації. – Одеса : Фенікс, 2008.
 3. Третьяков О. Моя стратегия успішной газеты. Самоучитель главного редактора. – М. : Вершина, 2007.
 4. Ганапольский М. Кисло-сладкая журналистика. – М. : Зебра, 2009

Заняття 9. Спічрайтинг

 1. Планування промови (за Р. Смітом)
 2. Способи привернення уваги (за О. Мітчел)
 3. Взаємодія з аудиторією (аналіз промови A letter to all who have lost in this era)
 4. Фундаментальні принципи спічрайтингу (за У. Ф. Іеді)
 5. Композиція промови (аналіз промови на вибір викладача)
 6. Вимоги до синхрона.
 7. Запис відеозвернення (тема – на вибір студента). Приклад – відеозвернення М. Цукерберга (див. на сайті ТСН) – залікове завдання.

Література:

 1. Speeches: 5 elements that matter more than the writing [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://m.ragan.com/Tomorrow/Articles/Speeches_5_elements_that_matter_more_than_the_writ_47292.aspx
 2. What to do when you’re losing your audience [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.speakingaboutpresenting.com/audience/losing-audience/
 3. Smith, Ronald D., Becoming a public relations writer : a writing process workbook for the profession / Ronald D. Smith.— 2nd ed.- Mahwah, New Jersey, London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS. – 2003
 4. William F. Eadie 21st Century Communication: A Reference Handbook. – SAGE, 2009 р (Fundamental Principles: The Dynamic Process of Public Speaking)
 5. Речи, которые изменили мир. – Харьков: Фолио, 2013.
 6. Стівенс М. Виробництво новин. Телебачення, радіо, Інтернет. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008. — 323 с.

Заняття 10. Соціальні мережі у піарі

 1. Стратегії просування у соціальних мережах вашого улюбленого бренду
 2. Аналіз власних постів у соціальних мережах. Обрати три найбільш і найменш популярні пости. Пояснити, чи спостерігається якась логіка у реакції ваших друзів.
 3. WOM-маркетинг та соціальний капітал (за Й. Бергер)
 4. Аналіз мемів та вірусних роликів (на вибір студента). Які відео та меми ви поширюєте (на заняття взяти два-три приклади)

Література:

Бергер Й. Заразливий. Психологія вірусного маркетингу. – Київ: Наш формат, 2015.

10 content ideas to steal from Facebook’s biggest brands [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ragan.com/10-content-ideas-to-steal-from-facebooks-biggest-brands/

Заняття 11. Інтернет-формати у піарі. Використання реклами у піарі

 1. Розробка рекламного повідомлення (за Р. Смітом)
 2. Різновиди реклами, які використовуються у піарі (на вибір студента). Студент знаходить приклади Institutional Advertising. Advocacy Advertising. Political Advertising. Public Service Advertising та аналізує їх.
 3. Аналіз роликів: Thank You Mom – P&G Commercial, DOVE: CAMPAIGN FOR REAL BEAUTY, проекту RED BULL: STRATOS
 4. Використання мережі у піарі. Найбільш вдалі формати для піару: блоги та соціальні мережі
 5. Аналіз блогу А. Авакова.
 6. Створення слайд-шоу для сайту (8-10 фотографій із підписами) – залікове завдання

Література:

 1. Smith, Ronald D., Becoming a public relations writer : a writing process workbook for the profession / Ronald D. Smith.— 2nd ed.- Mahwah, New Jersey, London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS. – 2003
 2. Айзенберг Б, Айзенберг Дж. Добавьте в корзину: ключевые принципы повышения конверсии веб-сайтов. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011.
 3. Эш Т. Повышение еффективности интернет-рекламы. Оптимизация целевых страниц для улучшения конверсии. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011.