Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Голубицька Ганна Віталіївна

12122949_1486169561685540_1217878754659029755_nКандидат філософських наук, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Курси: «Дизайн видання», «Шрифтознавство», «Основи технічної естетики», «Історія світової культури та зображального мистецтва», «Культура 20 ст.»

Наукові інтереси: комунікативістика, філософія, богослов’я, культурологія, мистецтвознавство, дизайн.

Контакти: anna.rain.noise@gmail.com

Години для консультацій: 11-13 00 ЧТ

Автобіографія

У 2009 році закінчила з відзнакою художньо-костюмерне відділення ОТХУ.

У 2010 році закінчила з відзнакою культурологічне відділення філософського факультету ОНУ ім.І.І.Мечникова.

У 2013 році закінчила навчання в аспірантурі ОНУ ім.І.І.Мечникова.

У 2015 році захистила дисертацію кандидата філософських наук «Історичний час у філософії історії Г.В.Флоровського» (спеціальність «соціальна філософія та філософія історії, 09.00.03).

У 2010-2012 році працювала у бригаді художників-монументалістів.

У 2011 році працювала викладачем ЗОШ «Веда» (дисципліна «Історія культури»).

У 2010-2011 році викладала «Історію матеріальної культури» на ЗВ ОДС.

У 2013-2015 році працювала мозаїчистом у майстерні «Art Mosaic».

З 2015 року працюю старшим викладачем на факультеты журналістики, реклами та видавничої ОНУ ім.І.І.Мечникова.

 

Наукові роботи:

 1. Голубицька Г.В. Історичний час у філософії історії Г.В.Флоровського[Текст] : дис. канд. філос. наук. : 09.00.03 : захищена 02.07. : затв. 15.12.15 /Голубицька Ганна Віталіївна. — О., 2015. — 234 с.

Статті у фахових виданнях, зареєстрованих у ДАК України:

 1. Голубицкая А.В. Антропология «неопатристического синтеза» «первой волны» в контексте современного «антропологического поворота» [Текст] / А.В.Голубицкая // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Випуск 8. – Серія: Історія. Філософія. Політологія. – Одеса: 2014. – С.79-83.
 2. Голубицкая А.В. Иудео-христианская модель линейного времени как основа  формирования современного типа  «человека торопящегося» [Текст] / А.В.Голубицкая // Наукове пізнання. Методологія та технологія. – 2011. – №1 (26). – С.7-13.
 3. Голубицкая А.В. Коммуникационный аспект концепта «кафолическое время» Г.В.Флоровского [Текст] / А.В.Голубицкая // Диалог. –
 4. Голубицкая А.В. Стратегия репрезентации ветхозаветного историзма в философии истории Г.В.Форовского [Текст] / А.В.Голубицкая // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2014. – № 2 (33). – С. 35-41.
 5. Голубицкая А.В. «Человек-амфибия» в антропологической концепции Г.В.Флоровского [Текст] / А.В.Голубицкая // Перспективи. – 2012. – №1(51). – С. 33-38.
 6. Голубович И., Голубицкая А. Александро-Невская церковь Новороссийского университета: возвращение утраченной святыни. Рецензия на: Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи.– Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2015.– 360 с. [Текст] / И.В.Голубович, А.В. Голубицкая // Докса. – 2015. – Вип. 2 (24). – С.313-317.

                      Публікації в іноземних наукових періодичних виданнях:

 1. Голубицкая А.В. Антропология «неопатристического синтеза» [Текст] / А.В.Голубицкая // Социосфера. – 2013. – № 3. – С. 51-57.
  Статті в інших виданнях:     
 2. Голубицкая А.В. Генезис философской рефлексии Г.В.Флоровского (по материалам рецензий «одесского периода») [Текст] / А.В.Голубицкая // Sententiae. – 2011. – № XXV ( 2). – С.194-20.
 3. Голубицкая А.В. Представления о времени в западном и восточном христианстве [Текст] / А.В.Голубицкая // Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории. – Одесса: Фридман А.С., 2011. – С.146-150.
 4. Голубицкая А.В. Эсхатология Г.В.Флоровского [Текст] / А.В.Голубицкая // Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории. – Одесса: Фридман А.С., 2012. – С.267-275.

Практичний досвід у журналістиці:

З 2015 року працюю у виданні «Отрок» (Київ) .

Співпрацювала з виданнями «Культурометр Одессы», «Православіє в Україні», «Киевская Русь» тощо.

У 2015 році працювала у журналі «Одесские епархиальные ведомости».

У 2014 році працювала у виданні «Миссионерское обозрение».

У якості інтервюера співпрацювала з С.О.Шмеманом, П.Валієром, М.Лена, И.М.Горичевою, Б.В.Барським, Г.В.Деліївим, В.А.Малаховим, А.В.Ахутіним, С.М.Панич, І.К.Язиковою, М.Н.Епштеном, О.М.Архангельским, М.В.Алдашиним, Е.Б.Фроловой, М.Ю.Кукіним,А.М.Тавровим, Я.Й. Хасиним тощо.