Дизайн видання

Дизайн видання – фідбек

Шановні студенти, оцініть, будь ласка, курс “Дизайн видання” – анкету розміщено за посиланням. Опитування добровільне, анонімне і не вплине на ваш підсумковий результат

Тематика практичних занять

Заняття 1. Книга, її зовнішня структура. Апарат книги

 1. Види обкладинок та палітурок
 2. Форзаци та їхні види
 3. Книжковий блок
 4. Створення власної книги (для виконання завдання мати із собою кольоровий папір, учнівський зошит чи 16 аркушів формату а4, ножиці, клей, картон, нитки).

Література:

Шевченко В. Художньо-технічне редагування. – К.: Видавництво Паливода А.В., 2010. — 516 с.

Энциклопедия книжного дела / Под. ред. Майсурадзе Ю. – Москва: Юристъ, 1998.

Заняття 2. Дизайн. Принципи графічного дизайну

 1. Прочитайте записи із блогу А. Лебедева. Як автор розуміє поняття “дизайн”? Чи погоджуєтесь ви із ним?

§ 25. Явление формата

§ 56. Информационные и презентационные сайты

§ 86. Плохие дизайнеры и плохие заказчики

§ 87. Клиент всегда неправ

2. Принципи дизайну за У. Робін (наближення, вирівнювання, повтор, контраст)

3. Принесіть на заняття приклади порушення принципів дизайну (наближення, вирівнювання, повтор, контраст) та проаналізуйте їх.

4. Створюємо афішу заходу із вашою участю. На заняття візьміть фотографії чи малюнки, необхідні для цього (силует на однорідному тлі)

Література:

Лебедев А. Ководство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/

Робин У. Дизайн для недизайнеров. – Москва: Символ-Плюс, 2008.

Заняття 3. Модуль у графічному дизайні. Формат. Макет книги.

1. Поняття про модуль. Розробка модульної сітки.

2. Визначення формату книги (на прикладі фотоальбому). Порція читання. Формат сторінки, формат набору

3. Апарат книги.

4. Створення макету книги.

Література:

Шевченко В. Художньо-технічне редагування. – К.: Видавництво Паливода А.В., 2010. — 516 с.

Энциклопедия книжного дела / Под. ред. Майсурадзе Ю. – Москва: Юристъ, 1998.

Чихольд Я. Облик книги. – Москва: Книга, 1980.

Заняття 4. Дизайн обкладинки. Обкладинка журналу. Перша шпальта газети.

 1. Заголовковий комплекс газети: провідні елементи. Вимоги до оформлення першої шпальти газети.
 2. Титульні аркуші книги (авантитул, контртитул, титул, зворотній бік титульного аркуша): яку на них розміщуємо інформацію?
 3. Дизайн титульного аркуша за Я. Чихольдом.
 4. Створення обкладинки журналу: дотримання принципів дизайну (на заняття принести обкладинку із порушеннями принципів дизайну).

Література:

Іванов В. Техніка оформлення газети курс лекцій : навч. посібник для студ. фак. журналістики / В. Ф. Іванов. – Київ: Знання, 2000. – 222 с. : табл.

Шевченко В. Художньо-технічне редагування. – К.: Видавництво Паливода А.В., 2010. — 516 с.

Энциклопедия книжного дела / Под. ред. Майсурадзе Ю. – Москва: Юристъ, 1998.

Чихольд Я. Облик книги. – Москва: Книга, 1980.

Заняття 5. Фоторепортаж в газеті та на сайті

 1. Фоторепортаж як формат подачі матеріалу. Чим репортажне фото відрізняється від газетного?
 2. Композиція фотографії. Поняття про ракурс та формат.
 3. Принципи верстки фотографій за Т. Харроуером.
 4. Макети для фоторепортажів за Т. Хароуером.
 5. Слайдшоу як формат для мережевих фоторепортажів. Композиція слайдшоу (до заняття надіслати викладачеві лінки на слайдшоу із вдалою композицією)

Література:

Харроуер Т. Настольная книга газетного дизайнера. – Воронеж: Комсомольская правда, 1999. — 212 с.

Простые секреты хорошей фотографии. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.happymisto.od.ua/journalism/prostie-sekrety-xoroshej-fotografii

Тема 6. Принципи верстки газет. Помилки верстки

 1. Верстка сторінки: без фото.
 2. Верстка сторінки: сторінка з ілюстраціями
 3. Верстка першої сторінки. Алгоритм створення першої сторінки
 4. Знайти приклади порушень чи вдалого дизайну до перших трьох питань
 5. Як зменшити або збільшити обсяг публікації?
 6. Невдале розміщення. Правила верстки
 7. Види подачі матеріалів на шпальтах (добірка, вікно, підвал, горище, стояк, підверстка, розгортка (распашка), газетний розворот.

Література:

Харроуер Т. Настольная книга газетного дизайнера. – Воронеж: Комсомольская правда, 1999. — 212 с.

Іванов В. Техніка оформлення газети курс лекцій : навч. посібник для студ. фак. журналістики / В. Ф. Іванов. – Київ: Знання, 2000. – 222 с. : табл.

Тема 7. Інфографіка

 1. Призначення інфографіки.
 2. Види інфографіки.
 3. Правила композиції в інфографіці.
 4. Етапи створення інфографіки.
 5. Створюємо власну інфографіку на тему “сніданок студента”
 6. Програми для створення інфографіки: огляд

Література

 1. Харроуэр Т. Настольная книга газетного дизайнера. — Воронеж: Изд-во «Комсомольская правда-Воронеж”. – 220 с.
 2. Всё-таки, что же такое инфографика? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://infographer.ru/vsyo-taki-chto-zhe-takoe-infografika/
 3. 34 Великолепных примера инфографики, раскрывающих мир социальных медиа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://habr.com/post/133425/
 4. Безкоштовні онлайн-ресурси для створення інфографіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studway.com.ua/infogr-resursi/

Тема 8. Дизайн електронного видання

1. Десять ефективних порад для успішного редизайну (за Гото К. и Котлер Е.)

2. Фази редизайну (Визначення проекту, розробка структури сайту, візуальне оформлення і тестування, виробництво і контроль якості, запуск і супровід)

3. Профіль користувача (підготувати профіль типового користувача сайту – на вибір студента). Зразок у книзі Гото К., Котлер Е. – С. 79.

4. Головна сторінка та її дизайн (приклади хорошого та поганого дизайну – зробити скріншоти)

Література

Гото К. и Котлер Э. Веб-редизайн: книга Келли Гото и Эмили Котлер. – Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2003. – С. 35-67.

доступна за цим посиланням:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjpqPbxpe_eAhUOuIsKHTVCARoQFjAFegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.books.ru%2Fbooks%2Fveb-redizain-kniga-kelli-goto-i-emili-kotler-2-e-izdanie-fail-pdf-612340%2Fdownload%2F%3Ftype%3Ddemo&usg=AOvVaw1TjPCzyRb2ZQbetQq84sCX

Как правильно оформить главную страницу сайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://texterra.ru/blog/kak-pravilno-oformit-glavnuyu-stranitsu-sayta.html