Європейська інформаційна політика та інтеграція моделі європейського інформаційного суспільства в українські медіа

Зубарєва М. А.

У статті розглянуто передумови у формуванні європейського інформаційного суспільства, діючі головні положення щодо реалізації європейської інформаційної політики. Запропоновано напрямки інтеграції моделі європейського інформаційного суспільства в українські медіа, виведення вітчизняних мас-медіа новий рівень свого розвитку

ключові слова: інформаційне суспільство, моделі європейського інформаційного суспільства, інформаційна політика Євросоюзу, наднаціональні інститути, міждержавна інтеграція

Зубарева М. А. Европейская информационная политика и интеграция модели европейского информационного общества в украинские медиа

В статье рассмотрены предпосылки формирования европейского информационного общества, действующие основные положения по реализации европейской информационной политики. Предложены направления интеграции модели европейского информационного общества в украинские медиа, выведения отечественных масс-медиа на новый уровень своего развития

ключевые слова: информационное общество, модели европейского информационного общества, информационная политика Евросоюза, наднациональные институты, межгосударственная интеграция

Zubareva M. A. European Information Politics and European Information Society Model Integration in Ukrainian Media

The article deals prerequisites for the formation of the European information society, the basic provisions in force for the implementation of a European information policy. Proposed a way forward the integration model of the European Information Society in the Ukrainian media, elimination of domestic media to the next level of its development.

key words: information society, the European model of information society, information policy of the European Union, supranational institutions, international integration

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram