Інтернет для першокурсників

Тематика практичних занять

завантажити методичні вказівки “інтернет

Заняття 1. Історія виникнення мережі.

 1. Виникнення ARPANET, її призначення. Принципи роботи ARPANET.
 2. Академічний період розвитку інтернету (від перших вузлів ARPANET до пошуків єдиного стандартизованого протоколу)
 3. Основні принципи роботи WWW. Url, http, html.
 4. Copyright та copyleft. Позиція «Майкрософт» щодо copyleft. Лист до хобістів Б. Гейтса.
 5. Культура хакерів (за М. Кастельсом).
 6. Перші віртуальні спільноти та принципи їх роботи. Нова економіка в мережі.

Література

 1. Бернерс-Лі Т., Фічетті М. Заснування павутини. З чого почалася і до чого прийде Всесвітня мережа. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 207 с.
 2. Калмыков А., Коханова Л. Интернет-журналистика: Учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Жуналистика». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с.
 3. Кастельз М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу та суспільства. Пер. з англ. – К.: «Видавництво «Ваклер» у формі ТОВ, 2007. – 204 с.

Заняття 2. Інтерактивність та аудиторія інтернету.

 1. Інтерактивність як збагачення комунікації, мережі. Інтерактивність та інтеркреативність
 2. Типи та характеристики інтерактивності.
 3. Використання інтерактивності у журналістиці.
 4. Аудиторія інтернету та її особливості.

Література

 1. Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини: З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа. – К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2007. – Розділ 12
 2. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.:, 2010. – 200 с. (42-46)
 3. Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. – К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2007. Розділ 1. Аудиторія інтернет-ЗМІ. Розділ 2. Інтерактивність.
 4. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. 67-80
 5. Spurgeon Christina Advertising and New Media. – London, New York: Routledge, 2008. Pages 4-11

Заняття 3. Гіпертекстуальність та мультимедійність як особливості мережі.

 1. Що таке гіпертекстуальність?
 2. Як гіпертекстуальність змінює сучасну культуру?
 3. Призначення гіпертекстуальності у журналістиці.
 4. Посилання у мережевоми тексті. Правила оформлення гіперпосилань.
 5. Мультимедійність та конвергенція. Види конвергенції. Моделі читання мультимедійного продукту.
 6. Призначення мультимедіа у журналістському тексті. Приклади використання мультимедіа у ЗМІ.

Література:

 1. Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини: З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа. – К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2007. – Розділ 10
 2. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.:, 2010. – 200 с. – Раздел 1. Что такое мультимедиа?
 3. Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. -К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2007. – Розділ 1. Аудиторія інтернет-ЗМІ; розділ 7. Заголовки та посилання; розділ 12. Мультимедіа в інтернет-журналістиці.
 4. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, інтернет. – К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2008. – Розділ 18.

Заняття 4. Підготовка мережевих текстів. Робота журналіста та редактора

 1. Особливості роботи мультимедіа редакції. Три процеси виробничого ланцюга ЗМІ у традиційній та мультимедіа редакції.
 2. Стадії мультимедіатизації. Досвід Першого національного телеканалу.
 3. Робота інтернет-журналіста (пошук теми, збір інформації)
 4. Особливості роботи інтернет-редактора.
 5. Перепрофілювання журналістського матеріалу

Література:

 1. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.:, 2010. – 200 с. – Раздел 1. Что такое мультимедиа?
 2. Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. -К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2007. – Розділ 2. Написання матеріалу; розділ 7. Заголовки та посилання; розділ 12. Мультимедіа в інтернет-журналістиці.
 3. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. 67-80
 4. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, інтернет. – К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2008. – Розділ 18.
 5. Яким буде суспільне мовлення в Україні – із доповіді Зураба Аласанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lvivmediaforum.com/news/yakym-bude-suspilne-movlennya-v-ukrajini-iz-dopovidi-zuraba-alasaniji/
 6. Як створити якісне регіональне онлайн-видання? Специфіка українського телеринку, – майстер-клас Зураба Аласанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journalism.ucu.edu.ua/video/3390/

Заняття 5. Використання фотоматеріалів у мережевих текстах

 1. Вимоги до фотографій. Фотографія у мистецтві та у журналістиці.
 2. Які відомі вам фотожанри використовують в інтернеті найчастіше (наведіть приклади)?
 3. Поради до композиції фото від відомих фотографів. Силова лінія фотографії.
 4. Ракурс, наповнення фотографії, формат фотографії.
 5. Редагування фотографій та правила розміщення фотографій на сайті.
 6. Використання фотографій з мережі інтернет традиційними ЗМІ.
 7. Фотографії від громадських журналістів. Перевірка інформації.
 8. Слайд-шоу та його використання у мережевих ЗМІ (досвід Los Angeles Times)

Література:

 1. Посібник з верифікації / під ред. К. Сільвермана [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook_ua.pdf
 2. Cтеблина Н. Етика у сфері соціальних комунікацій. – Львів: Паіс, 2014. – Розділ «Фото та відеоматеріали: як досягти точності та виправдати довіру аудиторії.
 3. Харроуэр Т. Настольная книга газетного дизайнера. – Воронеж, Комсомольская правда, 1999. Раздел 4.
 4. Як зробити ваші фото кращими: чи відомі вам ці прості правила? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.happymisto.od.ua/journalism/prostie-sekrety-xoroshej-fotografii
 5. Malboro Marine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=U1hnlBuJZVY

Заняття 6. Використання відеоматеріалів у мережевих текстах

 1. Проаналізуйте найпопулярніші ролики в youtube. Чи відповідають вони вимогам до професійного відео (використання зуму, врахування руху в кадрі, композиції кадру та ін.)
 2. Оцініть монтаж будь-якого трейлера до фільму.
 3. Проаналізуйте сюжет будь-якого одеського телеканалу, знайдіть там структурні елементи (синхрон, стенд ап, інтершум та ін.) та оцініть їх використання.
 4. Зверніть увагу на композицію сюжетів на Громадському ТБ. Які структурні елементи використовують автори? Як ви оцінюєте подібну роботу?
 5. Створіть власний ролик чи слайд-шоу для мережі на тему: перший місяць навчання на факультеті журналістики чи на будь-яку іншу тему.

Література

 1. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, інтернет. – К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2008. – Розділ 18.
 2. Cтеблина Н. Етика у сфері соціальних комунікацій. – Львів: Паіс, 2014. – Розділ «Фото та відеоматеріали: як досягти точності та виправдати довіру аудиторії.
 3. Посібник з верифікації / під ред. К. Сільвермана [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook_ua.pdf
 4. Князев А. Основы тележурналистики и телерепортажа. Бишкек, КРСУ – 2001. – Глава 4.

Заняття 7. Класифікації сайтів.

 1. Офіційні та неофіційні сайти.
 2. Сайти державних органів: специфіка наповнення.
 3. Типологія сайтів за О. Калмиковим та Л. Кохановою.
 4. Статичні та динамічні сайти
 5. Сайти ЗМІ та вимоги до них (за М. Чабаненко). Інші класифікації сайтів ЗМІ

Література

 1. Калмиков А. А., Коханова Л. Интернет-журналистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
 2. Чабаненко М. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : Монографія / М. В. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011.
 3. Гусак О. Ідентифікаційні ознаки інтернет-ЗМІ // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 26 (65). № 3 – С. 13-17.
 4. Статичні чи динамічні сайти: що обрати? // http://webstudio2u.net/ua/design-web/391-static-or-dynamic.html
 5. Закон України про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Заняття 8. Інтернет-форуми як джерело інформації.

 1. Виникнення форумів та їх роль в історії інтернету. Юзнет.
 2. Особливості спілкування на інтернет-форумах. Особливості спілкування в мережі інтернет.
 3. Тролінг та тролі. Роль модератора сайту. Замовний тролінг.
 4. Самоорганізація читачів форуму. Фофудья.
 5. Форум як джерело інформації для журналіста. Види форумів.
 6. Які способи перевірки інформації із форумів, пабліків використовують сучасні журналісти? (на основі інтерв’ю студентів із журналістів або ж на основі моніторингу місцевих сайтів новин)

Література

 1. Брати Капранови. Моральний кодекс інтернет-дописувача або Правила особистої інформаційної гігієни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2011/03/30/6067046/
 2. Фофудья (интернет-мем) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BC)
 3. Виноградова Т. Ю. Специфика общения в интернете // Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект. – Казань, 2004. – С. 63-67
 4. Виды форумов, их плюсы и минусы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dimox.name/vidy-forumov-ix-plyusy-i-minusy/
 5. Довженко О. Коли в інтернеті хтось неправий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/koli_v_interneti_khtos_nepraviy/
 6. Полянская А., Кривов А.,  Ломко И. Виртуальное око старшего брата  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.vestnik.com/issues/2003/0430/win/polyanskaya_krivov_lomko.htm
 7. Калмиков А. А., Коханова Л. Интернет-журналистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
 8. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010.
 9. Игра троллей. Как работает фабрика путинской пропаганды в Санкт-Петербурге [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://focus.ua/world/335899/

Заняття 9. Блоги.

 1. Визначення терміну блог. Блог та споріднені жанри. Перші блогери. Родові жанри блогів.
 2. Блоги та традиційні ЗМІ. Чи є блогерство журналістикою?
 3. Перевірка інформації, взятої з блогів. Блогери та порушення авторського права. Довіра до блогів.
 4. Блогер як громадянський журналіст. Переваги та недоліки блогів.
 5. Чи може журналіст бути блогером?

Література:

 1. Колодницька С. І все ж таки: чи є блогери журналістами? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/i_vse_zh_taki_chi_blogeri_e_zhurnalistami/
 2. Потятиник Б. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010.
 3. Медиа – в массы! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.computerra.ru/think/261120/
 4. БЛОГИ КАК ГЛАВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА СМИ В XXI ВЕКЕ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: HTTP://SMI2.RU/BLOG/43114570928/BLOGI-KAK-GLAVNAYA-ALTERNATIVA-SMI-V-XXI-VEKE
 5. Довіра до політичних блогерів зростає, до журналістів – падає (дослідження) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.happymisto.od.ua/journalism/top-blogery-ukrajiny
 6. Правила для социальных сетей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/academy/russian/standards/using-social-media/article/art20130702112134639
 7. Carolyn R. Miller and Dawn Shepherd Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/172818/Miller_Blogging%20as%20Social%20Action.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Заняття 10. Соціальні мережі.

 1. Виникнення соціальних мереж. Соціальні мережі, блоги та форуми: спільне та відмінне.
 2. Соціальні мережі як складова «цифрової демократії»
 3. Соціальні мережі та проблеми приватності.
 4. Аудиторія соціальних мереж. Специфіка аудиторії «FB», «Вконтакте», «Одноклассники», «Твіттер» та інших соціальних мереж.
 5. Вплив соціальних мереж на журналістику. Чи здатні соціальні мережі замінити журналістику?
 6. Персоналізація новин у соціальних мережах

Література

 1. Bruno N. TWEET FIRST, VERIFY LATER? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Tweet%20first%20%2C%20verify%20later%20How%20real-time%20information%20is%20changing%20the%20coverage%20of%20worldwide%20crisis%20events.pdf
 2. Медіааналітик Нік Гоуінг дійшов висновку, що соціальні медіа роблять можновладців вразливішими [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/mediaanalitik_nik_gouing_diyshov_visnovku_scho_sotsialni_media_roblyat_mozhnovladtsiv_vrazlivishimi/
 3. Лопушинський А. ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: УКРАЇНА «ЗА» ЧИ «ПРОТИ»? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2013_2/5.pdf
 4. Правда про твітер, фейсбук і арабські революції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/pravda_pro_tviter_feysbuk_i_arabski_revolyutsii/
 5. Майкл Бініон: «Facebook не пояснить, як допомогти бідним людям чи гарантувати економічне зростання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/maykl_binion_facebook_ne_poyasnit_yak_dopomogti_bidnim_lyudyam_chi_garantuvati_ekonomichne_zrostannya/
 6. Келлер Дж. Фотожурналістика VS соціальні медіа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/fotozhurnalistika_vs_sotsialni_media/
 7. Снопченко Д. Безпека в соціальних мережах – етика поведінки в інтернеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/bezpeka_v_sotsialnikh_merezhakh_etika_povedinki_v_interneti

Заняття 11. Вікі-технології.

 1. Що таке «вікі» та «вікі-технології». Чим «вікі»-сайт відрізняється від звичайного?
 2. Особливості наповнення вікіпедії. Які статті потрапляють у «кандидати на вилучення» та чому?
 3. Політика вікіпедії. Вікікет.
 4. Вандалізм у вікіпедії.
 5. Погляди на використання вікіпедії у журналістських матеріалах.
 6. Вікілікс: за і проти.

Література:

 1. Ассанж Дж. Вашингтон vs человечество [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ruspioner.ru/cool/m/single/2266
 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WIKI У КОНТЕКСТІ СТАНДАРТУ WEB 2.0 НАВЧАННЯ 2.0 ЯК ІНСТРУМЕНТУ СПІВПРАЦІ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/taltek/wiki-web-20
 3. Вікіпедія: Етикет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
 4. Вікіпедія: Чим не є Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A7%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B5_%D1%94_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
 5. Вікіпедія: Нейтральна точка зору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83
 6. Вікіпедія: Авторитетні джерела [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0
 7. Вікіпедія: Жодних оригінальних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%96%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
 8. Вікіпедія: Перевірність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
 9. Шмідт Е., Джаред К. Новий цифровий світ. – Львів: Літопис, 361 с.

Заняття 12. Історія мережевих ЗМІ.

 1. Інтернет як засіб інформації та засіб масової інформації.
 2. Зміни у традиційних ЗМІ під впливом інтернету.
 3. Перші ЗМІ в інтернеті (дошки оголошень, створення перших віртуальних спільнот, інтернет-огляди)
 4. Виникнення перших сайтів новин та авторських проектів.
 5. Поява перших інтернет-видань. Епоха web 1.0. Крах доткомів.
 6. Епоха web 2.0.
 7. Епоха нових медіа. Ознаки нових медіа. Майбутнє ЗМІ та інтернету.

Література:

 1. Штромайєр Г. Політика і мас-медіа. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
 2. Калмиков А. А., Коханова Л. Интернет-журналистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
 3. Чабаненко М. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : Монографія / М. В. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011.
 4. О’Рейлі Т. ЩО ТАКЕ ВЕБ 2.0 // http://bookscafe.net/read/o_reyli_tim-scho_take_veb_2_0-238445.html#p1
 5. Шмідт Е., Коен Дж. Майбутнє ідентичності, громадянства та журналістики // Шмідт Е., Коен Дж. Новий цифровий світ. – Л.: Літопис, 2015
 6. van Dijk Jan The Network Society. Social Aspects of New Media. – London : SAGE Publications, 2006.

Заняття 13. Розробка сайту ЗМІ.

 1. Особливості мережі інтернет, які потрібно враховувати під час створення, розробки та підтримання роботи сайту.
 2. Етапи створення сайту (вибір хостінга та доменного імені)
 3. Інформаційна архітектура сайту.
 4. Поради щодо покращення сайтів «Чорноморських новин» та «Вечерней Одессы».
 5. Розміщення публікацій (досвід «Радіо Свобода»)
 6. Просування сайту: pull-канал та push-канал.

Література

 1. Штромайєр Г. Політика і мас-медіа. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
 2. Калмиков А. А., Коханова Л. Интернет-журналистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
 3. Проектируем информационную архитектуру для e-commerce. Часть 1 // http://habrahabr.ru/company/astoundcommerce/blog/239849/
 4. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.:, 2010. – 200 с.

Заняття 14. Контроль відвідуваності сайту. Web-аналітика. Юзабіліті сайту. Основи веб-дизайну.

 1. Юзабіліті. Як вимірюється юзабіліті?
 2. Фактори, від яких залежить популярність сайту (якість, дизайн, аудиторія).
 3. Web-аналітика. Основні звіти Web-аналітики.
 4. Інформаційний та презентаційний дизайн.
 5. Дизайн першої сторінки: найбільш розповсюджені помилки
 6. Навігація. Розробка структури сайту.
 7. Доступ для відвідувачів з особливими потребами

Література

 1. Нильсен Я. Веб-дизайн: книга Я. Нильсена. – СПб: Символ-Плюс, 2003.
 2. Алашкин П. Все о рекламе и продвижении в интернете. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2009. – С. 151-154.
 3. Айзенберг Б, Айзерберг Дж. Ключевые принципы повышения конверсии веб-сайта. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – Глава 5. Оптимизация
 4. Лебедев А. Ководство. – М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009.
 5. Нильсен Я. Веб-дизайн: книга Я. Нильсена. – СПб: Символ-Плюс, 2003.
 6. 10 принципов эффективного веб-дизайна // http://habrahabr.ru/post/31408/

Заняття 15. Особливості реклами у нових медіа.

 1. Чим відрізняється традиційна та мережева реклама? Назвіть переваги інтернету для проведення рекламної кампанії.
 2. Які особливості мережі потрібно враховувати під час розробки рекламної кампанії.
 3. Модель інтернет-реклами (Роджерс, Торсон)
 4. Концепція довгого хвоста.
 5. Найпопулярніші формати реклами у мережі.
 6. Обговорення проектів unicef tap project, Thank You Mom – P&G Commercial, RED BULL: STRATOS, OLD SPICE: THE MAN YOUR MAN COULD SMELL LIKE, DOVE: CAMPAIGN FOR REAL BEAUTY, Under Armour

Література:

 1. Spurgeon Ch. Advertising and New Media. – London and New York : Routledge, 2008.
 2. van Dijk Jan A.G.M.The Network Society. Social Aspects of New Media. – Second edition. – London : SAGE Publications, 2006.
 3. Anderson, Chris. “The Long Tail” Wired, 2004.
 4. Зражевська Н. І. Нові медіа і нові форми комунікації в медіа культурі // Актуальні питання масової комунікації. Випуск 14. 2013 рік. – С. 70-75
 5. Графический дизайн и рекламное предложение // Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне. – Харьков: Гуманитарный центр, 2011. – С. 155-169.
 6. Интернет-реклама [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adindustry.ru/internet-advertising

Заняття 16. Банерна реклама.

 1. Головна мета банерної реклами.
 2. Формати і види рекламних банерів (аналіз прикладів, знайдених у мережі).
 3. Ефективність банерної реклами. Вимірювання ефективності.
 4. Розміщення банерів. Вибір рекламного майданчика. Мережі банерів.
 5. Специфіка сприйняття банерів (аналіз сприйняття банерів)

Література:

 1. Петюшкин А. Основы баннерной рекламы. – СПб.: БХВ-Питер, 202.
 2. Алашкин П. Все о рекламе и продвижении в интернете. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2009. – С. 151-154.
 3. Баннерная реклама [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.cy-pr.com/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/

Заняття 17. Контекстна та пошукова реклама.

 1. Ефективність контекстної реклами. Переваги та недоліки.
 2. Контекстна реклама та таргетінг. Що впливає на ефективність у пошуковиках?
 3. Добір ключових слів.
 4. Аналіз прикладів контекстної реклами.
 5. Пошукова оптимізація сайту.

Література:

 1. Spurgeon Ch. Advertising and New Media. – London and New York : Routledge, 2008.
 2. Доверительный маркетинг. Сет Годин и его революционный взгляд на рекламу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mindcapital.ru/article/DOVERITELNYIMARKETINGSETGODIN/
 3. Бабаев А. Контекстная реклама. – СПб.: Питер, 2011
 4. Яковлев А. Контекстная реклама. Основы. Секреты. Трюки. – Спб.: БХВ-Петербург, 2012.
 5. Алашкин П. Все о рекламе и продвижении в интернете. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2009. – С. 151-154.
 6. Вся правда о контекстной рекламе. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.seonews.ru/books/vsya-pravda-o-kontekstnoy-reklame/

Заняття 18. Мобільна реклама та мобільний сайт.

 1. Найбільш ефективні види мобільної реклами
 2. Поради щодо створення мобільних смс.
 3. Специфіка створення мобільних додатків
 4. Особливості ринку мобільної реклами
 5. Переваги та недоліки мобільної реклами
 6. Аналіз мобільної реклами

Література

 1. Spurgeon Ch. Advertising and New Media. – London and New York : Routledge, 2008.
 2. Все будет мобайл: обзор рынка мобильной рекламы рунета [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://habrahabr.ru/company/advertone_ru/blog/221439/

3. СМС-маркетинг [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epochta.com.ua/products/sms/sms-marketing.php

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram