Журналістський фах 2 семестр

Тематика практичних занять

Заняття 1. Інтерв’ю: підготовка, композиція розмови

Заняття 2. Запитання до інтерв’ю. Прийоми ведення бесіди

Заняття 4. Інтерв’ю: розшифровка та узгодження

Заняття 5. Репортаж: планування збору інформації

Заняття 6. Репортаж: написання

Заняття 7. Коментар

Заняття 8. Рецензія: збір матеріалу

Заняття 9. Структура рецензії. Написання рецензії