Карантин

Дома й стіни допомагають, або Семестр по-домашньому… Лекції, практичні, семінари, колоквіуми та контрольні роботи на дивані в улюбленій кімнаті…

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи активно працює у літньому семестрі. Через усім добре відомі причини ця робота є виключно дистанційною, але форми її досить різноманітні.

Значна частина викладачів факультету оперативно ще в перші дні вимушеної перерви в роботі зі студентами завантажили матеріали лекцій для опрацювання на хмарному сервісі Google-диск або розіслали їх електронною поштою, організували обговорення необхідної для засвоєння інформації та її опрацювання у режимі месенджера Telegram, Viber-чатів, телефонного зв’язку. При цьому спілкування відбувається і за розкладом, який студенти отримали для роботи, і, за необхідності, у довільному режимі обміну інформацією з викладачами, що працюють з ними у цьому семестрі.

На найближчий тиждень заплановано старт онлайн-лекцій з курсів у форматі програми для віддаленого конференц-зв’язку Zoom: «Дисципліни спеціалізації: реклама у системі маркетингових комунікацій» для 2 курсу (проф. Іванова О. А.), «Теорія сприймання та розуміння твору» для 4 курсу (проф. Іванова О. А.), «Теорія тексту і твору» для 3 курсу (проф. Іванова О. А.), «Дисципліни спеціалізації: Українська еміграційна преса: кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.» для 1 курсу (доц. Сидун І. В.), «Спецкурс: Творчий проект з журналістського фаху» для 4 курсу (доц. Сидун І. В.), «Історія української та зарубіжної журналістики» для 3 курсу (доц. Сидун І. В.) тощо. Доц. Коваленко А. Ф. вже на початку періоду дистанційного навчання розпочала цю роботу зі студентами.

Дехто з викладачів вдається до використання для роботи зі студентами формату записаних відеолекцій, розповсюджених каналами месенджера Telegram, відеохостингу YouTube, платформи Google Classroom тощо. Так, зокрема, викладач з тележурналістики Орлова О. М. створила та розіслала здобувачам 3 та 4 курсів декілька відеоуроків з демонстрацією принципів зйомки професійною камерою та нелінійного монтажу в Adobe Premiere. І хоча під час дистанційного навчання студенти не мають змоги, як зазвичай у лабораторії крос-медійних технологій факультету журналістики, реклами та видавничої справи, працювати з професійною технікою, за допомогою цих відеоуроків вони поки що відпрацьовують фахові навички з підготовки відеосюжетів у роботі з доступними їм мобільними пристроями та мобільними додатками.

Оскільки підготовка фахівців з журналістики – це, перш за все, практична підготовка та формування практичних вмінь і навичок, то робочими програмами більшості дисциплін у цьому семестрі передбачено виконання практичних завдань. З цією метою нами використовуються можливості хмарного сервісу Google-диск. Студенти завантажують свої напрацювання, контрольні роботи, вправи, тести, творчі завдання з дисциплін, які вивчають, у свої папки, а потім бачать набрані бали для підсумкового контролю, адже завдання оперативно перевіряються викладачами та з коментарями повертаються студентам: «Проблематика ЗМІ» для 3 курсу (доц. Брошкова С. Л.), «Менеджмент та маркетинг масової комунікації» для 3 курсу (доц. Брошкова С. Л.). «Журналістський фах: інформаційні жанри» для 1 курсу (доц. Хобта О. І.), «Проблематика ЗМІ» для 2 курсу (доц. Джиджора Є. В.), «Міжнародна журналістика» для 4 курсу (доц. Джиджора Є. В.), «Журналістське розслідування» для 4 курсу
(доц. Джиджора Є. В.), «Сценарна робота» для 2 курсу
(викл. Червінчук А. О.), «Прес-служби та інформаційні агенції» для 3 курсу (викл. Червінчук А. О., викл. Нерян С. О.), «Теорія сприймання та розуміння твору» для 4 курсу (викл. Червінчук А. О.) тощо. Студенти також мають оперативний контакт з викладачами факультету, аби краще розуміти отримані завдання та підвищувати рівень ефективності дистанційного навчання. З дисциплін «Суспільствознавчі студії» для 1 курсу (доц. Полюга В. А.), «Дисципліни спеціалізації: Data журналістика» для 1 курсу магістратури (доц. Полюга В. А.) студенти готують відеопрезентації та надсилають їх викладачеві через Google Classroom. Можливості безкоштовної платформи Google Classroom використовують також для викладання дисциплін «Український правопис» для 1 курсу (ст. викл. Лакомська І. В.), «Основи наукових досліджень» для 1 курсу (ст. викл. Лакомська І. В.), «Технічні засоби виробництва ЗМІ» для 1 курсу (ст. викл. Азєєв С. В.), «Дисципліни спеціалізації: тележурналістика» для 3 курсу (ст. викл. Азєєв С. В.).

На хмарному сервісі Google-диск та в Telegram працюють зараз і
студентські навчальні редакції 1, 2, 3 та 4 (викладачі: доц. Брошкова С. Л., доц. Виставкіна Д. О., доц. Джиджора Є. В., ст. викл. Лакомська І. В., ст. викл. Мороз Г. Д., ст. викл. Азєєв С. В., викл. Орлова О. М., викл. Нерян С. О.). У дистанційному режимі 17 студентських навчальних редакцій підготували чергові випуски своїх газет і розмістили їх на офіційному сайті факультету для загального ознайомлення. Звісно, провідна тема більшості матеріалів – пандемія й життя за умов самоізоляції та карантину, що досить зрозуміло й виправдано, як з огляду на актуальність та соціальну значимість цієї тематики, так і з орієнтиром на правило наближення інтересів аудиторії.

Особлива увага приділяється студентам-випускникам, які в червні мають вийти на підсумкову державну атестацію. Саме зараз вони за дистанційного консультування своїх наукових керівників готують до захисту свої дипломні проекти, які за стандартами вищої освіти з журналістики є творчими журналістськими проектами у форматі газетної / журнальної пресової журналістики, у відеоформаті чи у форматі лонгрідів. Робота у цьому напрямі є досить інтенсивною, адже час захисту диплома невпинно наближається, а до цього студенти-випускники мають ще скласти останню поточну сесію.

У подальшому на студентів та викладачів чекає наступна новація – онлайн-тестування отриманих знань і сформованих навичок та проведення літньої сесії. Сподіваємося, цей досвід буде не менш цікавим і, головне, успішним для обидвох сторін.

Як керівник факультету запевняю, що ситуація з навчанням у літньому семестрі 2019/2020 навчального року перебуває під контролем та уважно оцінюється щотижня на ефективність здійснюваної роботи, аби освіта студентів не втрачала своєї інтенсивності та глибини, а семестр закінчився вчасно й результативно.

А поки що найважливішим нашим спільним завданням є піклування про своє здоров‘я та здоров‘я своїх близьких. І хай нам усім щастить у цьому!

Декан факультету журналістики,
реклами та видавничої справи,
професор Олена Андріївна Іванова.

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram