Коваленко Алла Федосіївна

Коваленко Алла Федосіївна

доцент, кандидат філологічних наук

курси: Теорія журналістики, Журналістський фах

наукові інтереси: комунікативні аспекти української публіцистики доби Розстріляного відродження, шістдесятництва й періоду дисидентства.

Автобіографія: Народилася в с. Трудове Кілійського р-ну Одеської області. У 1991 році закінчила середню школу в с. Трудове і вступила на філологічний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова, який закінчила в 1996 році. З 1995 до 2000 років працювала вчителем першої категорії української мови та літератури в ЗОШ № 62 м. Одеса. З 2000-2003 роках навчалася на денному відділенні аспірантури філологічного факультету, працювала на підготовчому відділенні філологічного факультету. У 2004 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 – українська література. 2007 року рішенням Атестаційної колегії було присвоєно вчене звання доцента кафедри журналістики.

наукові публікації:

навчально-методичні розробки:

Методичні вказівки до написання й оформлення курсових робіт з історії української та зарубіжної журналістики для студентів 2-го курсу спеціальності “Журналістика”. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 36 с.

Жанр фейлетону в журналістиці першої половини ХХ століття: Методичні вказівки для студентів п’ятого курсу спеціальності. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 24 с.

“Журналістика” Екологічна проблематика в сучасній українській журналістиці: Методичні вказівки та завдання для студентів третього курсу спеціальності “Журналістика”. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 48 с.

Харизма як чинник публіцистичної комунікації (за матеріалами збірки публіцистики «Пульс української незалежності: колонка редактора») // Діалог : Медіа-студії : Зб. наук. праць / Відп. ред. О. В. Александров. – Одеса : Астропринт, 2014. – Вип. 18–19. – С. 80–91.

Особливості друкованої продукції одеського самвидаву 60-80 років ХХ століття // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р. ) / відп. ред. Л. Ф. Дьяченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова». – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 199–208.

Поетика заголовків публіцистики І. Багряного // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / За ред.. В. Д. Бурлака, М. І. Майстренко. – Вип. 4.11 (90) – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 93-98.

Особливості сучасного екологічного PR портів Одеського регіону // Медіапростір: збірник наукових статей з соціальних комунікацій / ред. кол. : Н. Поплавська та ін. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – Вип. 2. – С. 35-41.

Свобода слова і відповідальність публіциста в період хрущовської відлиги (на матеріалах публіцистики М. Рильського) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки / Відп ред. Л. М. Марчук. – Випуск 25. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – С. 120-124 с.

Функціональне поле заголовків публіцистичних творів І. Багряного // Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / Відп. ред.. Александров О. В. – Одеса : Астропринт, 2011. – Вип. 12. – С. 154- – 163.

Мініатюрна книга на Одещині // Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / Відп. ред.. Александров О. В. – Одеса : Астропринт, 2010. – Вип. 11. – С. 258 – 205.

Контакти: longms@rambler.ru

Години для консультацій: четвер 15.30