Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Аліна Леонідівна Лісневська

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає

  • Тележурналістика
  • Телевізійне виробництво
  • Створення авторських телевізійних програм
  • Телевізійна режисура

Біографія

У 1997 р. закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка.

У період з 2004 по 2014 рр. працювала в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (кафедра культурології та кіно-, телемистецтва).

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію «Формування професійного мислення майбутніх телевізійних репортерів в процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 , в 2013 році отримала вчене звання доцента.

З 2014 р. – старший викладач кафедри української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій, а з 2015 р. – доцент кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2016 року – доцент кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Викладацький стаж: 23 років, науково-педагогічний – 16 років.

Наукові інтереси:

  • Екранне видовище
  • Телевізійне виробництво
  • Телерепортерство

Години для консультацій:

Понеділок 15.20 -16.50

Наукові публікації:

Книга:

Лісневська, Аліна Леонідівна (2013) Искусство телевизионного репортажа ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, Луганськ.

Статті:

Лісневська, Аліна Леонідівна (2016) Репортаж в телеконтенті глобальних медіа Материалы V Международной научно-практической конференции Минск, 18 февраля 2016 г.. С. 179-182. ISSN 978-985-553-333-8

Лісневська, Аліна Леонідівна (2016) Футбол как экранное зрелище Sport w literaturze i kulturze, 2. С. 51-58. ISSN 978-83-64706-10-3; 978-83-64706-24-0

Лісневська, Аліна Леонідівна (2016) ЖУРНАЛІСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ : ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ РЕПОРТЕРОВ Неперервна професійна освіта : теорія та практика (46-47). С. 12-16. ISSN 1609-8595

Лісневська, Аліна Леонідівна (2015) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕЛЕРЕПОРТЕРА) Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). ISSN 1609-8595

Лісневська, Аліна Леонідівна (2015) Режисерсько-операторські аспекти фахової підготовки телевізійних репортерівСинопсис: текст, контекст, медіа (1 (9)). ISSN 2311-259X

Лісневська, Аліна Леонідівна и Коженовська, Т.О. (2014) Встановлення міждисциплінарних зв’язків фахових дисциплін як складова міждисциплінарної інтеграції (на прикладі підготовки телевізійних репортерів) Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (132). С. 102-105. ISSN 978-966-7406-57-8

Профіль Googlе Academia

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7CVPIfcAAAAJ&hl=uk