Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мас-медійний контекст відчуття страху і тривожності

Ромах О. В.

Мас-медіа своїми засобами так чи інакше впливають на всі аспекти формування громадської думки, серед яких продукування негативних емоційних станів у реципієнтів займає не останнє місце. Але не завжди працівник ЗМІ усвідомлює, що він своїм журналістським продуктом продукує переживання негативних емоцій. Для того, щоб упередити такі неусвідомлені дії ми зібрали базу ключових слів (на основі соціальних опитувань), які несуть негативне смислове на емоційне навантаження та виробили рекомендації всім працівникам ЗМІ щодо їх вживання

ключові слова: соціальні опитування, страх, тривожність

Ромах О. В. Масс-медийный контекст чувства страха и тревоги (на базе социологических опросов)

Масс-медиа своими средствами так или иначе влияют на все аспекты формирования общественного мнения, среди которых продуцирования негативных эмоциональных состояний у реципиентов занимает не последнее место. Но не всегда работник СМИ осознает, что он своим журналистским продуктом навеивает негативные эмоции. Для того, чтобы предотвратить такие неосознанные действия мы собрали базу ключевых слов (на основе социальных опросов), которые несут негативную смысловую и эмоциональную загрузку, а также выработали рекомендации всем работникам сферы СМИ по их использованию

ключевые слова: социальные опросы, страх, тревожность

Romakh O. V. Mass Media Context of Fear and Anxiety Feelings (on the Basis of Social Surveys)

Media their funds anyway affect all aspects of the formation of public opinion, including the production of the negative emotional states of recipients is not the last. But not always the employee aware of the media that he was a product of his journalistic naveivaet negative emotions. In order to prevent such unconscious actions we have collected database of keywords (based on social surveys), which carry a negative meaning and emotional load, and made recommendations to all employees of the media for their use

key words: social survey, fear, anxiety

Поділитися:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Логотипи студентських редакцій:

Соціальні мережі
Інші публікації

Знайомство з факультетом журналістики, реклами та видавничої справи в онлайн-форматі

Є така весняна традиція на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи – запрошувати на зустріч абітурієнтів. От і цього разу 27 березня 2021 року відбувся День відкритих дверей, щоправда, в онлайн-форматі на платформі Zoom. У зустрічі взяли участь декан факультету Олена Андріївна Іванова, заступник декана з навчальної роботи Інна Валеріївна Лакомська, старші викладачі Сергій Володимирович Азєєв та Аліна Олегівна Червінчук.

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова оголошує про проведення конкурсу студентських журналістських робіт на тему «Права людини в медіа: від розуміння до змін»

До участі у конкурсі запрошуються студенти І, ІІ, ІІІ та ІV курсів факультету журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ імені І.І. Мечникова, які створюють власний

Студентські газети – результат колективної роботи майбутніх журналістів

На факультеті журналістики, реклами та видавничої справи викладають дисципліну, що направлена на відточення студентами практичних навичок володіння словом, – журналістську майстерність. На цих заняттях студенти

Осінь по-карпатськи

Карпати – багата культурна історія, збирання ягід та грибів, катання на лижах і сноуборді, риболовля, купання в гірських річках і просто естетична насолода краєвидами. Ми