Медіакритика (4 курс)

Заняття 1. Медіа у ХХІ ст.: погляди «кібероптимістів» та «кіберпесимістів»

Питання до обговорення:

  1. Концепція «ксерокса культури» Ж. Бодрійяра: безперервна комуннікація, налаштованість на миттєве сприйняття, зникнення стандартів у культурі та естетиці, взаємовідносини людини та машини.

2. У. Еко: Винахід інтернету як винахід письма: трансформація культури, орієнтованої на «картинку» (image oriented culture).

3. Т. Черниговская: як технології змінюють людину? Її мислення?

4. Як нові медіа змінюють журналістику?

5. Підсумовуємо: до кого ви себе відносите – до кібероптимістів чи кіберпесимістів. Чому?

Література:

Черниговская Т. Мозг: от пишущей машинки к компьютеру» // Лекторий политеха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=7pTzllcqKo0 (3:45 –

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла — М., 2000.

Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php

Шмідт Е., Коен Дж. Майбутнє ідентичності, громадянства та журналістики // Шмідт Е., Коен Дж. Новий цифровий світ. – Л.: Літопис, 2015

Вибрановський Р. Трохи критики нових медіа [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/profesija/2014-04-18/92795

Заняття 2. Сучасне російське телебачення та його вплив на аудиторію

Питання до обговорення:

Феномен російського телебачення

Подвійна реальність у пострадянських суспільствах

Як телебачення творить реальність?

Чому факти більше не мають значення?

Russia Today, ТНТ – механізми роботи

Ваш приклад телевізійного сюжету, який підтверджує погляди П. Померанцева

Література:

Померанцев П. Нічого правдивого і все можливе. – Львів: УКУ, 2015.

Вайс М. Померанцев П. Повелителі брехні: інформація, культура та гроші на службі Кремля  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://krytyka.com/ua/articles/povelyteli-brekhni-informatsiya-kultura-ta-hroshi-na-sluzhbi-kremlya?page=2

Померанцев П. Інформаційна війна у сучасному світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journalism.ucu.edu.ua/video/3898/

Заняття 3. Метод аналізу прийомів виразності у медіакритиці

Питання до обговорення:

Прийоми виразності у детективній новелі (на прикладі новел А. Конан-Дойля)

Музичний альбом як об’єкт медіакритики (на вибір студентів). Пропозиція Альбом Бориса Гребенщикова “Соль”

Збірка публіцистики: пошук тем та прийомів виразності (на вибір студентів). Пропозиція Тарас Прохасько FM “Галичина”

Кінофільм як об’єкт медіакритики (на вибір студентів). Пропозиція “Острів” режисер П. Лунгін

Література:

Щеглов Ю. К. К описанию структуры детективной новеллы // Жолковский А. Щеглов Ю. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст. – М.: АО Издательская группа «Прогресс», 1996. – С. 95 – 112.

Порождающая поэтика в работах С. М. Эйзенштейна // Жолковский А. Щеглов Ю. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст. – М.: АО Издательская группа «Прогресс», 1996. – С. 37 – 53.

Заняття 4. Кількісні методи у медіакритиці

Питання до обговорення:

Аналіз джерел інформації у публікаціях журналістів (одеський сайт на вибір студента – моніторинг новин за тиждень)

Способи аналізу «джинси» у ЗМІ (політик/бізнесмен на вибір студента – п’ять текстів із ознаками замовності про політика/бізнесмена)

Контент-аналіз фотографії у ЗМІ (Пропозиція: фотонариси “National Geographic – Україна” 2014 рік)

Література:

Артемьева О. А. Количественные и качественные методы психологического исследования массовой коммуникации. – Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 2007.

Федотова Л. Н. Контент-аналитические исследования средств массовой информации и пропаганды. М., 1988. С. 72.

Фомичева И. Д., Марковский Я. Э. Опыт анализа газетной фотографии //  Социологические исследования эффективности журналистики. М., 1986.

Стеблина Н. Регіональні сайти – для кого і на кого працюють? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/regionalni_sayti_dlya_kogo_i_na_kogo_pratsyuyut

Lutz A. Reading National Geographic / C. A. Lutz, J. L. Collins. – Chicago: University of Chicago Press Books, 1993. – 328 с.

Заняття 5. Дискримінація у мас-медіа як предмет аналізу

Питання до обговорення:

Вразливі групи населення та стандарти щодо їх відображення у ЗМІ

Влада, дискурс та медіа (за Т. ван Дейком)

Національні меншини в об’єктиві ЗМІ (національна меншина – на вибір студента, аналіз семи текстів)

ЗМІ та гендерні стереотипи (тематика – на вибір студента (спорт, культура, політика, мода, соціальна сфера, економіка, війна та ін. на заняття принести п’ять текстів про жінок та п’ять текстів про чоловіків, зіставити способи відображення)

Література:

Тён А. ван Дей к Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. Пер. с англ. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» , 2013. — 344 с. (62-87, 96-102, 139-143)

Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей. – За редакцією Марії Маєрчик (голова редколегії), Ольги Плахотнік, Галини Ярманової. – Київ: Критика, 2013.

Стеблина Н. «Крива» одеська журналістика – рейтинг регіональних інтернет-медіа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.happymisto.od.ua/journalism/kriva-odeska-zhurnalistika-rejting-regionalnix-internet-media

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – Москва: Олма-пресс, 2002. (Глава 3).

Заняття 6. Медіакритика телевізійних новин. Моніторинг професійних стандартів.

Питання до обговорення:

Телебачення як «основний чинник існуючого ладу»

Впливовість телебачення

Телевізійні новини як провідний продукт телеканалу

Критика теленовин за Н. Лігачовою

Моніторинги телевізійних новин на сайті «Медіасапіенс»

Власний моніторинг теленовин (телеканал – на вибір студента)

Література:

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – Москва: Олма-пресс, 2002. (Модуль 2.2-Модуль 2.6).

Лигачева Н.: «Критика — это своего рода пинг-понг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/master_clas/natalya_ligacheva_kritika_eto_svoego_roda_pingpong/

Лігачова Н. Медіакритика в Україні: пацієнт радше живий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=LnhTx3F9CKY

Заняття 7. Фреймінг

Питання до обговорення:

Визначення фрейму (Роберт Ентман). Ефект фреймінгу. Фреймінг та громадська думка.

Фреймінг та публічна політика.

Аналіз фреймів. Фрейми як відбитки влади (Карагі, Роефс). Різновиди фреймів.

Аналіз фреймів новин (тематика – на вибір студента. пропозиція – Іловайськ)

Аналіз сприйняття фреймів аудиторією (провести власне дослідження із допомогою Google форм чи “паперового” анкетування)

Література:

Druckman J. N. (2001) Using Credible Advice to Overcome Framing Effects.The Journal of Law, Economics, & Organisation, 17 (1): 62-82.

Entman R. M. (1993) Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43 (4): 51-58.

Стеблина Н. #Янебоюсьсказати в повестке дня украинских и российских СМИ: специфика восприятия неполитической акции в конфликтной среде масс-медиа

Заняття 8. Наративний аналіз

Питання до обговорення

Наратив та його роль у культурі

Наратив та впорядкування досвіду

Способи виявлення наратора

Що таке – “проблема єдиної історії”?

Наративний аналіз мультфільму (фільм на вибір студентів). Пропозиція – “Пісня моря”, режисер Т. Мурр

Наративний творчості відомого журналіста (тексти на вибір студентів). Пропозиція – Оксана Забужко

Література:

Шмид В. Нарратология / Вольф Шмид — М. : Языки славянской культуры, 2003. — 312 с. — (Серия «Studia philologica»).

Успенский Б. А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы  [Текст] / Б. А. Успенский. – М.: Искусство, 1970. – 224 с.

 Заняття 9. Психоаналіз медіатекстів

Питання до обговорення:

Поєднання журналістики та психології за Є. Прохоровим.

Поняття про медіапсихологію.

З. Фрейд про фантазування. Погляди К. Г. Юнга на творчість.

Механізми захисту у публіцистиці сучасних українських авторів (твори на вибір студентів). Пропозиція – Олег Вергеліс.

Психоаналіз творів масової культури (твори на вибір студентів). Пропозиція – Хобіт, режисер П. Джексон.

Література:

Пронин Е. И. Психологические проблемы современной журналистики [Текст] / Е. И. Пронин // Проблемы медиапсихологии : материалы секции «Медиапсихология» Международной практической конференции «Журналистика в 2000 г. : реалии и прогнозы развития». – М., МГУ, 2001. – С. 5-18.

Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : навч. посіб. для студ. вузів / Л. Т. Левчук; [Гол. ред. Головко С. ; ред. Вербило О. О.] — К. : Либідь, 2002. — 255 с.

 

 Заняття 10. Критика реклами

Питання до обговорення:

Реклама як феномен культури

Професійні стандарти реклами. Законодавство про рекламу

Реклама як зразок поведінки

Реклама за часів нових медіа

Вплив реклами на аудиторію (власне дослідження впливовості рекламного ролика)

Приклади медіа критики реклами (на вибір студента)

Література:

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – Москва: Олма-пресс, 2002. (Глава 4).

Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. – Тольятти, 1995. – 661 с.

Трухімович С. В. Реклама. Конспекти копірайтера. – Львів: ЛА «Піраміда», 2009. – 96 с.