Польовий Микола Анатолійович

polovyiдоцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, д.політ.н., професор

 

Курси: «Соціологія масових комунікацій», «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Наукові інтереси:  Проблеми прогнозування процесів розвитку теоретичної історіографії та зміни парадигм пізнання історії. Застосування методів імітаційного моделювання та формалізації в історичних та політологічних дослідженнях. Довгострокове прогнозування соціально-політичного розвитку.

Контакти:   322813@gmail.com

Години для консультацій: щоп’ятниці з 12:00 до 17:00.

автобіографія

У 1994 закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова та вступив до аспірантури по кафедрі соціальних теорій Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова.

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою: «Математичні методи у дослідженні інтегральних показників соціально-економічного розвитку (на прикладі динаміки хлібних цін  у  Російській імперії другої половини XVIII – початку XX ст.)

У 2011 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за темою: «Сучасні методи моделювання політичних процесів: теорія та практика застосування».

З 1995 р. по 1997 р. працював на кафедрі соціальних теорій Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова.

З 1998 р. по 2016 р. працював на кафедрі соціальних теорій Одеської національної юридичної академії (з 2010 р. – Національний університет «Одеська юридична академія»): з 1995 р. – асистентом, з 1998 р. – старшим викладачем, з 2001 р. – доцентом, а з 2012 – професором.

З вересня 2016 р. – професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса (м.Вінниця)

 

Наукові публікації: понад 120 публікацій. В тому числі 2 монографії та понад 60 статей у фахових виданнях.
Монографії:

Прогнозирование смены парадигм исторического познания: поиск метода. – Одесса: Фенікс, 2010. – 168 с.

Польовий М. А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання. – Одеса : Фенікс, 2011. – 288 с.

Деякі статті:

Polovyi M. Peculiarities of transitive changes during national liberation struggle of 1917-1921 in Ukraine / M. Polovyi, D. Gadgieva // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Vol. 3. – Iss. 2.

Polovyi M. Synergetic modification of J. Davies’ model for simulation of “sudden” formation of protest activity / M. Polovyi, D. Gadgieva // Athenaeum. – 2015. – Vol. 48.

Polyvovyy N. Simulation Modeling of Political Instability and Maydan of 2013/2014 in Ukraine // European Journal of Transformation Studies. – 2014. – Vol. 2, suppl. 1.

Польовий М.А. Джерела сучасного політичного тероризму в демократичних режимах / М.А. Польовий // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. Ч.1. – С.319-327.

Польовий М.А.Формування глобального громадянського суспільства як чинник розвитку терористичної активності в глобалізованому світі / М.А. Польовий // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип.56. – С.122-129.

 

 

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram