Поширення медіаконтенту: нові моделі впорядкування цифрового медійного простору

Афанасьєва (Горська) К. О.

Автор досліджує наслідки технологічного розвитку медіа галузі, що проявились у змінах каналів та способів поширення контенту та позначились на процесах формування нового медіа ландшафту в цілому. У статті піднімається питання необхідності перегляду та адаптації усталених моделей впорядкування медійного простору в умовах його дігіталізації, оцінюється небезпека, яку несуть у собі різні підходи до контролю за контентом ЗМІ у мережі в контексті дотримання свободи слова

ключові слова: медіаконтент, нові медіа, цифровий медійний простір, контроль над інформаційними потоками, свобода слова

Афанасьева (Горская) К. А. Распространение медиаконтента: новые модели упорядочивания цифрового медийного пространства

Автор исследует последствия технологического развития медиа отрясли, проявивши себя в изменениях каналов и способов распространения контента. В статье поднимается вопрос о необходимости пересмотра и адаптации устоявшихся моделей упорядочения медиапространства в условиях его дигитализации, оценивается опасность, которую несут в себе различные подходы к контролю за контентом СМИ в сети в контексте соблюдения свободы слова

ключевые слова: медиаконтент, новые медиа, цифровое медиапространство, контроль над информационными потоками, свобода слова

Afanasieva K. O. Media Content Dissemination: New Models of the Digital Media Sphere Organization

This article analyzes the approaches to maintaining a balance between the necessary level of government interference in the process of control over of information flow and protection of freedom of speech. The author examines the state and legislative initiatives to regulate digital media space, assesses the risks associated with technological development of the media industry

key words: media content, new media, content regulation, freedom of speech

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram