Софія Олександрівна Нерян

Викладач кафедри періодичної преси та медіаредагування.

Освіта:
1996 р. – закінчила філологічний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова спеціальність російська мова та література, спеціалізація літературознавство;
2002 р. – закінчила аспірантуру по кафедрі російської літератури філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова з представленням кандидатської дисертації;
З 1 вересня 2003 р. працювала на кафедрі новітньої літератури та журналістики, кафедрі журналістики, працює на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи;
У січні 2005 р. пройшла тренінг «Правові гарантії діяльності журналіста», організований ТОП-Медіа/BBC World Service Trust.

Курси:
«Журналістська майстерність», «Журналістський фах»

Контакти:
sofochkania@gmail.com

Години для консультацій:
середа 11.00 – 14.00.

Наукові інтереси:
Дослідження актуальних проблем загальноукраїнської та регіональної преси, дослідження висвітлення соціальних проблем, медичної проблематики.
Наукові публікації:
1) Нерян С. Концепция человека в «Повестях Белкина» // Слов’янський збірник: східнослов’янські літератури. – Одеса: Маяк, 1997. – С. 168 – 176.
2) Нерян С. Конечность и ценность жизни в «Повестях Белкина» // Питання творчості і біографії О. С. Пушкіна: Науковий збірник. – Одеса: Астропринт, 1999. – С. 57 – 63.
3) Нерян С. Жанровые особенности «Повестей Белкина» А. С. Пушкина // Роди і жанри літератури. Збірник наукових праць за матеріалами міжвузівської конференції, присвяченої пам’яті проф. Г. А. В’язовського. – Одеса, 1997. – С.129 – 131.
4) Нерян С. Тема «побутового вільнодумства» в «Повістях Бєлкіна» О. С. Пушкіна // Історико – літературний журнал. № 5. – 2000. – С.130 – 134.
5) Нерян С. Людина та історія у «Повістях Бєлкіна» О. С. Пушкіна // Історико – літературний журнал. – № 6. – 2001 // Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених України. Випуск 2. Київ.: 2001 – 171 с. – С. 149 – 153.
6) Нерян С. Характеры в «Повестях Белкина» А. С. Пушкина // Психологізм у світовій літературі. – Одеса: Астропринт, 2001. – С. 48 – 58.
7) Нерян С. Сюжетопобудова «Повістей Бєлкіна» О. С. Пушкіна // Історико – літературний журнал. – № 7. – 2002. – С. 220 – 227.
8) Нерян С. Проблематика публіцистичних матеріалів журналу «Київ» за 2006 рік // Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць. – вип. 5. – Одеса, 2006. – С. 56 – 60.
9) Нерян С. Медіа-рецензія: Щербаков А. А. Существует исповедь души. Очерки, стихотворения. – Одесса, 2007 // Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць. – вип.6. – Одеса, 2007. – С. 328 – 331.
10) Нерян С. Художественная семантика персонажей «Повестей Белкина» А. С. Пушкина // Серебряный век: диалог культур. Сборник научных статей по материалам Международной конференции, посвященной памяти профессора С. П. Ильева. – Одесса, 2007.– 2007. – С.84 – 93.
11) Нерян С. Цілісність як естетична ознака «Повістей Бєлкіна» О. С. Пушкіна // Історико – літературний журнал. – № 16. – 2009. – С. 262 – 272.
12) Нерян С. Особливості висвітлення медичної проблематики в сучасних українських ЗМІ // Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць. – вип.9. – Одеса, 2009. – С. 73 – 85.
13) Нерян С. Литературный текст и жизнь в «Метели» А. С. Пушкина // Слово и текст в культурном сознании эпохи: Сборник научных трудов. Часть 6. Вологод. гос. пед. ун-т. – Вологда: Легия, 2010. – 330 с. – С. 155 – 160.
14) Нерян С. Реализация эстетической программы А. С. Пушкина в «Метели» // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университете имени Г. С.Сковороды. – Харьков, 2010. – № 3-4. – 76 с.