Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Структура символу в середньовічній словесності

Джиджора Є. В.

У теоретичній статті проаналізовано три основні структурні властивості символу в середньовічному літературному творі: особливе узгодження складових символу, семантична поліфонія та різні ступені відповідності між елементами символічної пари

ключові слова: символ, символічна співпричетність, середньовічна література

Джиджора Е. В. Структура символа в средневековой словесности

В теоретической статье проанализированы три основных структурных свойства символа в средневековом литературном произведении: особое согласование составляющих символа, семантическая полифония и разные степени соответствия между элементами символической пары

ключевые слова: символ, символическая сопричастность, средневековая литература

Djydjora E. V. Symbol’s Structure in Medieval Literature

Three main structural properties of the symbol in medieval literary work examines in a theoretical paper: special coordination of the components of the symbol, semantic polyphony and different degrees of correspondence between the symbolic elements of the pair

key words: symbol, symbolic ownership, Medieval literature

Поділитися:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Логотипи студентських редакцій:

Соціальні мережі
Інші публікації

Знайомство з факультетом журналістики, реклами та видавничої справи в онлайн-форматі

Є така весняна традиція на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи – запрошувати на зустріч абітурієнтів. От і цього разу 27 березня 2021 року відбувся День відкритих дверей, щоправда, в онлайн-форматі на платформі Zoom. У зустрічі взяли участь декан факультету Олена Андріївна Іванова, заступник декана з навчальної роботи Інна Валеріївна Лакомська, старші викладачі Сергій Володимирович Азєєв та Аліна Олегівна Червінчук.

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова оголошує про проведення конкурсу студентських журналістських робіт на тему «Права людини в медіа: від розуміння до змін»

До участі у конкурсі запрошуються студенти І, ІІ, ІІІ та ІV курсів факультету журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ імені І.І. Мечникова, які створюють власний

Студентські газети – результат колективної роботи майбутніх журналістів

На факультеті журналістики, реклами та видавничої справи викладають дисципліну, що направлена на відточення студентами практичних навичок володіння словом, – журналістську майстерність. На цих заняттях студенти

Осінь по-карпатськи

Карпати – багата культурна історія, збирання ягід та грибів, катання на лижах і сноуборді, риболовля, купання в гірських річках і просто естетична насолода краєвидами. Ми