Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Силабуси

ПЕРШИЙ БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ:

1 КУРС:

2 КУРС:

3 КУРС:

4 КУРС:

ДРУГИЙ МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ:

РІК ВСТУПУ 2020:

РІК ВСТУПУ 2021:

ТРЕТІЙ АСПІРАНТСЬКИЙ РІВЕНЬ: