Опрацювання мовностилістичних недоліків періодичного видання (на прикладі газети “Сільські новини” за 2013-2014 рр.)

Шевченко Т. М. У статті проаналізовано мовностилістичний аспект редакторського аналізу газети для аграріїв «Сільські новини», акцентовано увагу на типових помилках і запропоновано шляхи їх усунення ключові слова: газета, редакторський аналіз, мовностилістичне опрацювання, помилка Шевченко Т. Н. Обработка языко-стилистических недостатков периодического издания (на…

Читати далі

Онтологічна інтерпретація мотиву смерті в малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття

Нечиталюк І. В. У статті зроблені деякі спостереження над особливостями втілення екзистенціального філософствування у творчості письменників другого плану (М. Грушевського, І. Липи, О. Плюща, Л. Яновської та ін.). Особливу увагу приділено аналізу літературного мотиву смерті, який присутній у більшості творів малої…

Читати далі

Комунікаційна парадигма публіцистичного дискурсу дисидентів (на матеріалі Текстів Ніни Строкатої

Коваленко А. Ф. У статті досліджуються публіцистичні тексти Н. Строкатої як складова частина  комунікативного дискурсу дисидентів в Україні. Розкриваються основні ознаки текстів, спосіб комунікації автора з аудиторією тощо. ключові слова: дисидент, публіцистика, дискурс, комунікативний дискурс Коваленко А. Ф. Коммуникационная парадигма публицистического дискурса…

Читати далі

Етологічний жанровий зміст в “Одноповерховій Америці” І. Ільфа та Є. Петрова

Валькова К. Г. Стаття присвячена жанровому змісту книги І. Ільфа та Є. Петрова. У вітчизняному журналістикознавстві зроблена спроба виокремити та дослідити такий різновид змісту, як етологічний ключові слова: І. Ільф та Є. Петров, «Одноповерхова Америка», подорожній нарис, етологічний жанровий зміст Валькова…

Читати далі

Основні масово-комунікаційні моделі фейлетоністики газети “Червоний степ”

Філіпенко Є. С. У статті досліджуються основні типи масово-комунікаційних моделей, які використовувалися в матеріалах рубрик масово-комунікаційних моделей, які використовувалися в матеріалах рубрик «Маленький фейлетон» та «Селянський фейлетон» газети «Червоний степ» протягом 1924-1929 рр. Розкривається механізм здійснення впливу на аудиторію через…

Читати далі

Структура символу в середньовічній словесності

Джиджора Є. В. У теоретичній статті проаналізовано три основні структурні властивості символу в середньовічному літературному творі: особливе узгодження складових символу, семантична поліфонія та різні ступені відповідності між елементами символічної пари ключові слова: символ, символічна співпричетність, середньовічна література Джиджора Е. В. Структура символа…

Читати далі