Архів позначки: умови вступу

Почему факультет журналистики, рекламы и издательского дела?

ОНУ им. И.И. Мечникова – это лучший выбор для тебя:

Здесь ты узнаешь о методах профессиональной коммуникации и информировании общественности об интересных и актуальных событиях и темах, а ещё приобретешь необходимые навыки и знания, для того чтобы адаптироваться к динамичной отрасли журналистики.

z8SZbQ_nTfc

Мир журналистики постоянно меняется. Развитие технологий в XXIвеке дают возможность доставлять информацию быстрее, чем когда-либо, используя при этом разные электронные девайсы и средства массовой информации.

Учитывая это, учебная программа, составленная факультетом журналистики, рекламы и издательского дела подготовит тебя для работы в различных областях СМИ, включая:

 • новостные и спортивные репортажи, печатную и визуальную журналистику (работа с видео, газетами, журналами и книгами)
 • реклама в компаниях, корпорациях, реклама для некоммерческих организаций и компаний средств массовой информации
 • связи с общественностью в агентствах, корпорациях, государственных и некоммерческих организациях
 •  дизайн и верстка печатных и электронных изданий, а также веб-дизайн;
 •  международная и социально-политическая журналистика.

Ø  Потенциальная карьера:

Журналистика – это ведь не только газеты. Выпускники факультета могут продолжать карьеру в таких областях: менеджер по коммуникациям, бренд-менеджер, PR-менеджер, фотожурналист, ведущий новостей, редактор, видеооператор, специалист по общественным связям, преподаватель журналистики, репортер, кинообозреватель и многое другое.

А ещё у нас обучают навыкам газетной и журнальной верстки, и  впоследствии ты сам сможешь создавать дизайн газетных и журнальных изданий.

Если ты хочешь много узнавать, много работать и делать это весело, то факультет журналистики, рекламы и издательского дела – именно для тебя.

Валерия Очереднюк

FAQ абітурієнта / Часті запитання

 1. Які предмети потрібно складати для вступу на спеціальність «журналістика»?

Вам потрібні сертифікати ЗНО з української мови та літератури (обов’язковий предмет), іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або історії України. Також вступники проходитимуть творчий конкурс.

студенти факультету журналістики

 2. Як проходить творчий конкурс? Які завдання були минулого року?

Творчий конкурс проводиться у два етапи протягом двох днів. Нижче наведені завдання 2015 року. Детальна інформація про те, як проходитиме творчий конкурс у 2016 році, з’явиться ближче до початку вступної кампанії.

У перший день творчого конкурсу абітурієнти пишуть твір.

Завдання 1. Написання твору на задану тему. Абітурієнтам пропонується на вибір тема твору, ознайомившись з якою треба написати авторський текст. Обсяг – близько 400 слів (2-2,5 сторінки формату А4).

Максимальна кількість балів – 100.

Абітурієнти пишуть твір, де розвивається вибрана тема, розкривається та аргументується ставлення до неї автора твору. Абітурієнти повинні використати знання щодо творів мистецтва та суспільно-політичного життя (зокрема – з програми загальноосвітньої школи згідно вимог ЗНО), у яких розглядається зазначена або аналогічна проблематика чи тематика. Завершивши написання твору, абітурієнти мають визначити його проблематику та основні ідеї.

Тривалість першого етапу творчого іспиту – 4 астрономічні години.

Завдання 2. Виконання тестових завдань. Абітурієнт має виконати 45 тестових завдань.

За допомогою цього завдання перевіряються знання абітурієнта з української мови, набуті в школі, та здібності творчо мислити.

Максимальна кількість балів – 100. Тривалість цього етапу творчого конкурсу – 2 астрономічні години.

Робота складається з 45 завдань: 40 тестових завдань закритого типу і 5 тестових завдань відкритого типу. За кожне правильно виконане тестове завдання закритого типу абітурієнт отримує 2 бали, за кожне правильно виконане тестове завдання відкритого типу – 4 бали. За кожне неправильно виконане завдання бали не додаються.

Завдання цього етапу проходять комп’ютерну перевірку.

Абітурієнти, які за наслідками проходження творчого конкурсу на першому етапі набрали менше 100 балів, втрачають право брати участь у конкурсному відборі.

priemnaya_com

3. Скільки місць передбачено на спеціальності «журналістика»? Скільки бюджетних місць буде цього року?

У 2016 році на перший курс за спеціальністю «журналістика» ми приймаємо 80 осіб (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»). Стільки ж місць передбачено на заочній формі навчання. У 2015 році для спеціальності «журналістика» було передбачено п’ять бюджетних місць. Інформація про обсяг державного замовлення на цей рік з’явиться ближче до початку вступної кампанії.

Ліцензований обсяг прийому магістрів (спеціальність «журналістика»): 20 осіб на денній формі навчання і 10 осіб – на заочній.

Спеціалісти за спеціальністю «журналістика»: 35 осіб на денній формі навчання і 50 осіб – на заочній.

Спеціалісти за спеціальністю «видавнича справа і редагування»: 25 осіб на денній формі навчання і 30 осіб – на заочній.

 4. Яка вартість навчання?

Вартість одного року навчання на спеціальності «журналістика» (ступінь бакалавра) становить 14250 гривень на денній формі навчання і 6126 гривень – на заочній. Тривалість навчання: чотири роки.

Для магістрів спеціальності «журналістика» вартість одного року навчання становить 16850 гривень на денній формі навчання і 12078 – на заочній. Тривалість навчання: два роки.

Для спеціалістів спеціальності «журналістика» вартість одного року навчання становить 20416 гривень на денній формі навчання і 12078 – на заочній. Тривалість навчання: один рік.

Для спеціалістів спеціальності «видавнича справа і редагування» вартість одного року навчання становить 20154 гривень на денній формі навчання і 12078 – на заочній. Тривалість навчання: один рік.

5. Які етапи вступної кампанії?

11 липня 2016 року – початок прийому заяв і документів

О 18:00 20 липня 2016 року – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити  творчий  конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

О 18:00 20 липня 2016 року – закінчення прийому  заяв  та документів від осіб, які мають право складати  вступні  випробування,  що проводить вищий навчальний заклад

О 18:00 27 липня 2016 року – закінчення прийому  заяв  та документів  від  осіб,  які  не складають  вступних  випробувань  і не проходять творчі конкурси

18 липня –27 липня 2016 року – проведення творчих конкурсів

21 липня – 28 липня 2016 року – строки проведення  вищим навчальним  закладом співбесід  та вступних випробувань

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2016 року – термін оприлюднення рейтингового списку  вступників  із  зазначенням рекомендованих  до  зарахування  на місця державного замовлення

до 18.00 години 05 серпня 2016 року – термін  виконання  вимог  до зарахування  вступниками,  які отримали  рекомендації,  на  місця державного замовлення

не пізніше 10 серпня 2016 року – термін  виконання  вимог  до зарахування  вступниками,  які отримали  рекомендації,  на  місця  за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12.00 години 6 серпня – терміни зарахування вступників  за державним замовленням

не пізніше 12 серпня – терміни зарахування вступників  за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання  державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)

6. Які документи потрібно подавати до приймальної комісії?

До заяви про вступ, поданої в паперовій формі, потрібно додати:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання
 • (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі
 • за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

При цьому під час подання паперової заяви абітурієнт повинен особисто пред’явити оригінали зазначених документів.

Зазначимо, вступники для  здобуття  ступенів  молодшого  бакалавра,  бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають  право  на  участь у  конкурсі  за  результатами  вступних  іспитів  на  основі повної  загальної  середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі.

Детальніше з правилами прийому до ОНУ можна ознайомитися тут: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/abitur/2016/rules-admission-2016.pdf