Архів категорії: викладачі

Аліна Леонідівна Лісневська

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає

 • Тележурналістика
 • Телевізійне виробництво
 • Створення авторських телевізійних програм
 • Телевізійна режисура

Біографія

У 1997 р. закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка.

У період з 2004 по 2014 рр. працювала в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (кафедра культурології та кіно-, телемистецтва).

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію «Формування професійного мислення майбутніх телевізійних репортерів в процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 , в 2013 році отримала вчене звання доцента.

З 2014 р. – старший викладач кафедри української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій, а з 2015 р. – доцент кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2016 року – доцент кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Викладацький стаж: 23 років, науково-педагогічний – 16 років.

Наукові інтереси:

 • Екранне видовище
 • Телевізійне виробництво
 • Телерепортерство

Години для консультацій:

Понеділок 15.20 -16.50

Наукові публікації:

Книга:

Лісневська, Аліна Леонідівна (2013) Искусство телевизионного репортажа ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, Луганськ.

Статті:

Лісневська, Аліна Леонідівна (2016) Репортаж в телеконтенті глобальних медіа Материалы V Международной научно-практической конференции Минск, 18 февраля 2016 г.. С. 179-182. ISSN 978-985-553-333-8

Лісневська, Аліна Леонідівна (2016) Футбол как экранное зрелище Sport w literaturze i kulturze, 2. С. 51-58. ISSN 978-83-64706-10-3; 978-83-64706-24-0

Лісневська, Аліна Леонідівна (2016) ЖУРНАЛІСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ : ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ РЕПОРТЕРОВ Неперервна професійна освіта : теорія та практика (46-47). С. 12-16. ISSN 1609-8595

Лісневська, Аліна Леонідівна (2015) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕЛЕРЕПОРТЕРА) Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). ISSN 1609-8595

Лісневська, Аліна Леонідівна (2015) Режисерсько-операторські аспекти фахової підготовки телевізійних репортерівСинопсис: текст, контекст, медіа (1 (9)). ISSN 2311-259X

Лісневська, Аліна Леонідівна и Коженовська, Т.О. (2014) Встановлення міждисциплінарних зв’язків фахових дисциплін як складова міждисциплінарної інтеграції (на прикладі підготовки телевізійних репортерів) Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (132). С. 102-105. ISSN 978-966-7406-57-8

Профіль Googlе Academia

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7CVPIfcAAAAJ&hl=uk

Джиджора Євген Володимирович

13131749_1139745736088343_6472942281948111227_oДоцент кафедри журналістики

Кандидат філологічних наук

Освіта: у 2001 р. закінчив філологічний факультет ОНУ ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «російська мова та література» (освітній рівень «магістр»);

Наукові інтереси: літературознавство, медієвістика, журналістикознавство, комунікативістика, історія;

Наукові публікації: автор понад 50 публікацій, з яких – 2 монографії, 5 розділів в академічній праці з «Історії української літератури у 12 тт.» та 3 навчально-методичних рекомендації;

Контакти: dzhidzhora@gmail.com;

Консультації: понеділок та вівторок – 12.30.

Стеблина Наталія Олександрівна

dsc_0213доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю,

кандидат наук із соціальних комунікацій

курси: Журналістська етика, Журналістський фах, Дисципліни спеціалізації (техніка створення піар-текстів), Міжнародна журналістика, Сучасна регіональна преса, Дисципліни спеціалізації (кризова комунікація), Статистичні методи дослідження ЗМІ

наукові інтереси: мережева журналістика, місцева преса, професійні стандарти журналістики, сприйняття журналістських текстів

автобіографія

2005 – закінчила філологічний факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю “журналістика”

2004-2005, 2011 роки – кореспондент газети “Моряк України”

2005-2008 – навчання в аспірантурі ОНУ імені І. І. Мечникова за спеціальністю “теорія та історія журналістики”, науковий керівник – проф. Іванова О. А.

2011 рік – захистила кандидатську дисертацію “Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О. Забужко, Т. Прохаська та Ю. Андруховича”

2014 рік – медіаексперт Інституту демократії імені Пилипа Орлика, координатор одеської експертної групи з моніторингу регіональної преси

з 2014 і до сьогодні редактор рубрики “Медіадослідження” сайту HappyMisto.od.ua

наукові публікації:

посібник

Етика у сфері соціальних комунікацій. Професійні стандарти у журналістиці, рекламі та PR. – Л. : ПАІС, 2014. – 228 с.

наукові статті:

 1. Стеблина Н. О. Принципи добору новин мережевими виданнями: як інтернет-журналісти центральних ЗМІ подають інформацію про події у регіонах України // Соціальні комунікації: теорія і практика. – Київ : МЦД СК «Комтека», 2015. – С. 105-110.
 2. Стеблина Н. О. Друга світова війна як міф сучасного російського спічрайтингу (на матеріалі промов перших осіб Російської Федерації на Красній площі) // Діалог: Медіа-студії. – 2014. – Вип. 18-19. – С. 294-304.
 3. Стеблина Н. О. Формат сучасної інтернет-кореспонденції (на матеріалі публікацій «Української правди») // Діалог: Медіа-студії. – Одеса, 2012 – Вип. 15. – С.326-340.
 4. Стеблина Н. О. Митець та чиновник від культури як об`єкти відображення у публіцистиці Олега Вергеліса (на матеріалі публікацій у газеті “Дзеркало тижня” за 2009-2010 роки) // Діалог: медіа-студії . – 2011 . – Вип.13: Реклама та PR у сучасному світі . – С. 164-173.
 5. Стеблина Н. О. Селективність подачі інформації місцевими інтернет-виданнями у висвітленні візитів перших осіб держави // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2013. – №17 (196). – С. 127-137.
 6. Стеблина Н. О. Стратегії PR-звернень у соціальних мережах // Діалог. – 2013. – № 17. – С.166-176
 7. Стеблина Н. О.Способи подачі новин про літературу журналістами інформаційних агентств (Уніан та РІА Новости) // Проблеми сучасного літературознавства. – 2014. – № 18. – С.112–119
 8. Стеблина Н. О. Вибір матеріалу у письменницькій публіцистиці Т. Прохаська // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. — Вип. 6. — С. 112–123.
 9. Стеблина Н. О. Герой нашого часу. Яким його бачить журналістика?  // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. — Вип. 4. — С. 98–106.
 10. Стеблина Н. О. Людина у письменницькій публіцистиці // Інформаційна освіта та професійно-комунікаційні технології ХХІ ст.: зб. Матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. — Одеса, 2008. — С. 194–198.
 11. Стеблина Н. О. Публіцистичний текст у мережі Інтернет: проблема саморегулювання (на матеріалі публіцистичних виступів О.Забужко, розміщених на блозі “Української правди” // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. — Одеса : Астропринт, 2009. — Вип. 8. — С. 249–256.
 12. Стеблина Н. О. Стратегії поводження автора письменницької публіцистики // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр.  — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. — Вип. 5. — С. 82–92
 13. Стеблина Н. О. Точка зору масової людини у письменницькій публіцистиці О. Забужко (на матеріалі збірок «Хроніки від Фортінбраса» та «Репортаж з 2000-го року) // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008.  — Вип. 7. — С. 78–87.

Нефахові:

 1. Стеблина Н. О. Сприйняття матеріалів із ознаками замовності («джинси») на стрічках новин регіональних інтернет-видань (на матеріалі одеських ЗМІ) // Український соціум та медіа: динаміка взаємодії (2010 – 2015 рр.) : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова] – К. : Інститут журналістики, 2015. – С 62-65.
 2. Стеблина Н. О. Пресрелізм у мережевих виданнях, або Як журналісти допомагають владі виховувати слухняних громадян // Мас-медіа. Демократія. Інформаційна війна. – Науково-практичне видання. – К. : СПД Матвієнко, 2014. – С. 43-52.
 3. Стеблина Н. О. Одеські газети й інформаційна пустеля // Mediasapiens. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/odeski_gazeti_y_informatsiyna_pustelya/
 4. Стеблина Н. О. Немісцеві медіа Львова: як львівські сайти стають всеукраїнськими // Mediasapiens. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/nemistsevi_media_lvova_yak_lvivski_sayti_stayut_vseukrainskimi
 5. Стеблина Н. О. Регіональні сайти – для кого і на кого працюють? // Mediasapiens. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/regionalni_sayti_dlya_kogo_i_na_kogo_pratsyuyut/

Практичний досвід у журналістиці:

Працювала кореспондентом газети “Моряк України”, співпрацювала із такими виданнями, як Mediasapiens.ua, ІА “Репортер”.

з 2014 року редактор рубрики “Медіадослідження” у виданні HappyMisto.od.ua

Червінчук Аліна Олегівна

15057866_1164457660315634_1350160468_nвикладач

Курси: Журналістська майстерність, Літературний стиль, Дисципліни спеціаліації, Журналістська етика

Наукові інтереси: Моніторинг періодичних ЗМІ під час виборчих кампаній, сучасні сугестивні технології, українська ділова періодика, гендерна проблематика, сучасна українська публіцистика.

Контакти: michelle_16@mail.ru, https://www.facebook.com/alina.chervinchuk

Години для консультацій: Середа (12.40 – 15.00)

 

Автобіографія:

Навчалася у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (спеціальність «журналістика»). Впродовж навчання брала активну участь у науковому житті інституту та відшліфовувала свої вміння та навички з обраного фаху.

Освіта: інститут філології та журналістики, спеціальність «журналістика» (диплом спеціаліста з відзнакою). Тема дипломної роботи: «Пропагандистські технології російських ЗМІ в умовах гібридної війни на Донбасі (2014 р.)».

 

Наукові публікації:

1) Червінчук А. О. Компромат як засіб політичних технологій під час виборчих перегонів / А. О. Червінчук // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 травня 2014 р.) / Наук. ред. В. О. Гандзюк. – Вип. 1. – Вінниця: «Видавництво-друкарня «ДІЛО», 2014. – С. 94-98.

2) Червінчук А. О. Особливості забезпечення політичної комунікації друкованими ЗМІ під час виборів до Верховної Ради України (2012 р.) / А. О. Червінчук // Журналістика і мистецтво слова: Збірник наукових статей / Гол. ред.                В. В. Борецький. – Вип. 6. – Вінниця, 2014. – С. 231-236.

3) Червінчук А. О. Роль преси у інформаційному забезпеченні суспільства під час виборів до Верховної Ради України (2012 р.) / А. О. Червінчук // Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту  журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / Гол. редактор М. С. Тимошик. – Число 3. – К.: КНУКіМ, 2014.  –                          С. 327-332.

4) Червінчук А. О. Особливості пропагандистського впливу телепрограми «Вести недели» із  Д. Кисельовим на психіку громадськості (2014 р.) /А. О. Червінчук // Журналістика і мистецтво слова: Збірник наукових статей / Гол. ред.        В. М. Каленич. – Вип. 7. – Вінниця, 2015. – С. 247-254.

Практичний досвід у журналістиці: стажування на місцевому телебаченні    «ІНФОЖМЕРИНКА», у місцевій газеті «Жмеринська газета», в обласній газеті «Вінницька газета» та жіночому журналі «Вінничанка».

 

Голубицька Ганна Віталіївна

12122949_1486169561685540_1217878754659029755_nКандидат філософських наук, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Курси: «Дизайн видання», «Шрифтознавство», «Основи технічної естетики», «Історія світової культури та зображального мистецтва», «Культура 20 ст.»

Наукові інтереси: комунікативістика, філософія, богослов’я, культурологія, мистецтвознавство, дизайн.

Контакти: anna.rain.noise@gmail.com

Години для консультацій: 11-13 00 ЧТ

Автобіографія

У 2009 році закінчила з відзнакою художньо-костюмерне відділення ОТХУ.

У 2010 році закінчила з відзнакою культурологічне відділення філософського факультету ОНУ ім.І.І.Мечникова.

У 2013 році закінчила навчання в аспірантурі ОНУ ім.І.І.Мечникова.

У 2015 році захистила дисертацію кандидата філософських наук «Історичний час у філософії історії Г.В.Флоровського» (спеціальність «соціальна філософія та філософія історії, 09.00.03).

У 2010-2012 році працювала у бригаді художників-монументалістів.

У 2011 році працювала викладачем ЗОШ «Веда» (дисципліна «Історія культури»).

У 2010-2011 році викладала «Історію матеріальної культури» на ЗВ ОДС.

У 2013-2015 році працювала мозаїчистом у майстерні «Art Mosaic».

З 2015 року працюю старшим викладачем на факультеты журналістики, реклами та видавничої ОНУ ім.І.І.Мечникова.

 

Наукові роботи:

 1. Голубицька Г.В. Історичний час у філософії історії Г.В.Флоровського[Текст] : дис. канд. філос. наук. : 09.00.03 : захищена 02.07. : затв. 15.12.15 /Голубицька Ганна Віталіївна. — О., 2015. — 234 с.

Статті у фахових виданнях, зареєстрованих у ДАК України:

 1. Голубицкая А.В. Антропология «неопатристического синтеза» «первой волны» в контексте современного «антропологического поворота» [Текст] / А.В.Голубицкая // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Випуск 8. – Серія: Історія. Філософія. Політологія. – Одеса: 2014. – С.79-83.
 2. Голубицкая А.В. Иудео-христианская модель линейного времени как основа  формирования современного типа  «человека торопящегося» [Текст] / А.В.Голубицкая // Наукове пізнання. Методологія та технологія. – 2011. – №1 (26). – С.7-13.
 3. Голубицкая А.В. Коммуникационный аспект концепта «кафолическое время» Г.В.Флоровского [Текст] / А.В.Голубицкая // Диалог. –
 4. Голубицкая А.В. Стратегия репрезентации ветхозаветного историзма в философии истории Г.В.Форовского [Текст] / А.В.Голубицкая // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2014. – № 2 (33). – С. 35-41.
 5. Голубицкая А.В. «Человек-амфибия» в антропологической концепции Г.В.Флоровского [Текст] / А.В.Голубицкая // Перспективи. – 2012. – №1(51). – С. 33-38.
 6. Голубович И., Голубицкая А. Александро-Невская церковь Новороссийского университета: возвращение утраченной святыни. Рецензия на: Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи.– Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2015.– 360 с. [Текст] / И.В.Голубович, А.В. Голубицкая // Докса. – 2015. – Вип. 2 (24). – С.313-317.

                      Публікації в іноземних наукових періодичних виданнях:

 1. Голубицкая А.В. Антропология «неопатристического синтеза» [Текст] / А.В.Голубицкая // Социосфера. – 2013. – № 3. – С. 51-57.
  Статті в інших виданнях:     
 2. Голубицкая А.В. Генезис философской рефлексии Г.В.Флоровского (по материалам рецензий «одесского периода») [Текст] / А.В.Голубицкая // Sententiae. – 2011. – № XXV ( 2). – С.194-20.
 3. Голубицкая А.В. Представления о времени в западном и восточном христианстве [Текст] / А.В.Голубицкая // Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории. – Одесса: Фридман А.С., 2011. – С.146-150.
 4. Голубицкая А.В. Эсхатология Г.В.Флоровского [Текст] / А.В.Голубицкая // Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории. – Одесса: Фридман А.С., 2012. – С.267-275.

Практичний досвід у журналістиці:

З 2015 року працюю у виданні «Отрок» (Київ) .

Співпрацювала з виданнями «Культурометр Одессы», «Православіє в Україні», «Киевская Русь» тощо.

У 2015 році працювала у журналі «Одесские епархиальные ведомости».

У 2014 році працювала у виданні «Миссионерское обозрение».

У якості інтервюера співпрацювала з С.О.Шмеманом, П.Валієром, М.Лена, И.М.Горичевою, Б.В.Барським, Г.В.Деліївим, В.А.Малаховим, А.В.Ахутіним, С.М.Панич, І.К.Язиковою, М.Н.Епштеном, О.М.Архангельским, М.В.Алдашиним, Е.Б.Фроловой, М.Ю.Кукіним,А.М.Тавровим, Я.Й. Хасиним тощо.

 

Польовий Микола Анатолійович

polovyiдоцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, д.політ.н., професор

 

Курси: «Соціологія масових комунікацій», «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Наукові інтереси:  Проблеми прогнозування процесів розвитку теоретичної історіографії та зміни парадигм пізнання історії. Застосування методів імітаційного моделювання та формалізації в історичних та політологічних дослідженнях. Довгострокове прогнозування соціально-політичного розвитку.

Контакти:   322813@gmail.com

Години для консультацій: щоп’ятниці з 12:00 до 17:00.

автобіографія

У 1994 закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова та вступив до аспірантури по кафедрі соціальних теорій Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова.

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою: «Математичні методи у дослідженні інтегральних показників соціально-економічного розвитку (на прикладі динаміки хлібних цін  у  Російській імперії другої половини XVIII – початку XX ст.)

У 2011 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за темою: «Сучасні методи моделювання політичних процесів: теорія та практика застосування».

З 1995 р. по 1997 р. працював на кафедрі соціальних теорій Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова.

З 1998 р. по 2016 р. працював на кафедрі соціальних теорій Одеської національної юридичної академії (з 2010 р. – Національний університет «Одеська юридична академія»): з 1995 р. – асистентом, з 1998 р. – старшим викладачем, з 2001 р. – доцентом, а з 2012 – професором.

З вересня 2016 р. – професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса (м.Вінниця)

 

Наукові публікації: понад 120 публікацій. В тому числі 2 монографії та понад 60 статей у фахових виданнях.
Монографії:

Прогнозирование смены парадигм исторического познания: поиск метода. – Одесса: Фенікс, 2010. – 168 с.

Польовий М. А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання. – Одеса : Фенікс, 2011. – 288 с.

Деякі статті:

Polovyi M. Peculiarities of transitive changes during national liberation struggle of 1917-1921 in Ukraine / M. Polovyi, D. Gadgieva // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Vol. 3. – Iss. 2.

Polovyi M. Synergetic modification of J. Davies’ model for simulation of “sudden” formation of protest activity / M. Polovyi, D. Gadgieva // Athenaeum. – 2015. – Vol. 48.

Polyvovyy N. Simulation Modeling of Political Instability and Maydan of 2013/2014 in Ukraine // European Journal of Transformation Studies. – 2014. – Vol. 2, suppl. 1.

Польовий М.А. Джерела сучасного політичного тероризму в демократичних режимах / М.А. Польовий // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. Ч.1. – С.319-327.

Польовий М.А.Формування глобального громадянського суспільства як чинник розвитку терористичної активності в глобалізованому світі / М.А. Польовий // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип.56. – С.122-129.

 

 

Брошкова Світлана Леонідівна

unnamedпосада, науковий ступінь: доцент, кандидат економічних наук

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Контакти: ora2@mail.ru; broshkova@sana.od.ua

Години для консультацій: вівторок 14.10- 15.30

Автобіографія:

1990 – 1993 – студентка Одеського медичного училища №3;

1993 -2003 – робота у медичному закладі;

1996-2002 рр. – студентка Одеського державного екологічного університету;

2003-2016 рр. – пройшла шлях від інженера II категорії відділу ринкових механізмів та структур до наукового співробітника відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса).

У 2004 році згідно з рішенням Вченої ради Інституту була зарахована здобувачем наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Кандидатська дисертація (економічні науки) «Науково-прикладні засади оцінки сталого розвитку регіонів з урахуванням природно-ресурсного потенціалу» (науковий керівник д.е.н., с.н.с. Н.І. Хумарова). Захищена у 2013 році.

З 2013 р. по теперішній час викладацька діяльність на посаді доцента кафедри журналістики й кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.

Наукові інтереси: Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища; регіональна економіка та розміщення продуктивних сил; економічні засади екологізації суспільного та регіонального розвитку; економіка морського господарства; економіко-екологічна безпека в умовах переходу України до моделей сталого розвитку. Маркетинг. Менеджмент. Участь у національних та міжнародних наукових проектах, програмах.

Наукові публікації:

Монографії:

 1. Брошкова С. Л. Научные основы формирования социо-эколого-экономического механизма устойчивого развития региона (на примере Одесского региона) / Брошкова С. Л. – Одесса: Феникс, 2010. – 182 с.
 2. Економіко-екологічні проблеми Азовського моря: монографія / [за ред. Б. В. Буркинського, В. М. Степанова, С. В. Берднікова]. – Одеса: Фенікс, 2009. – 532 с. Особистий внесок автора полягає у розробці механізмів дослідження сірководнів в Чорноморсько-Азовському басейні.
 3. Интегрированное управление ресурсами и безопасностью в бассейне Азовского моря: монография / [под ред. Б. В. Буркинского, В. Н. Степанова, С. В. Бердникова]. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 672 с. Особистий внесок автора полягає у дослідженні геоінформаційних баз для Одеського регіону з плануванням інструментарію для розвитку прибережної смуги Азовського моря.
 4. Дампінг ґрунтів днопоглиблення: аналіз масштабів, економіко-екологічна оцінка, перспективи використання : монографія / [Купінець Л.Є.та ін.]; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2015. – 108 с. Особистий внесок автора полягає у проведенні детального аналізу масштабів днопоглиблювальних робіт і дампінгу в Північно-Західній частині шельфу Чорного моря в межах Одеської області та розробка методичних основ еконологічної оцінки впливу дампінгу ґрунтів від днопоглиблення на стан морського середовища приморських регіонів.

Навчальні посібники та брошури

 1. Антикризисное управление Одесским регионом: диагностика и направления реализации: учебное пособие / [под ред. Н. Н. Андреевой и др.]. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 140 с. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні підходу до оцінки ресурсно-економічних факторів у системі діагностики соціо-екологічного розвитку.

5. Предложения по реализации Киотского протокола в Украине / [Крижановский Р. А., Степанов В. Н., Брошкова С. Л. и др.]. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2006. 23 с. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні підходу до оцінки ресурсно-економічних факторів у системі діагностики соціо-екологічного розвитку.

Публікації в спеціалізованих виданнях:

6. Брошкова С. Л. Рейтингові оцінки регіонів, як елемент формування системи життєзабезпечення / С. Л. Брошкова, О. Є. Купцова, О. А. Слободяник, // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць. – Вип. 26. – Херсон: Айлант, 2003. – С. 128–133. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні рейтингової оцінки регіонів з погляду екологічної безпеки.

7. Брошкова С. Л. Эколого-экономический анализ состояния рекреационных территорий Украинского Причерноморья и перспективы развития региона / С. Л. Брошкова, А. А. Слободяник // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки: збірник наукових праць. Вип. 6. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – С. 252–262. Особистий внесок автора полягає у аналізі стану рекреаційних територій Одеської області.

 1. Брошкова С. Л. Збереження біорізноманіття та охорона довкілля як елемент покращення життєзабезпечення населення України / С. Л. Брошкова, О. М. Берестеннікова // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць. – Вип. 33. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 239–244. Особистий внесок автора полягає у соціально-економічному обґрунтуванні необхідності збереження біорізноманіття та охорони навколишнього середовища.
 2. Брошкова С. Л. Использование лизинговых механизмов в решении проблем охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия / С. Л. Брошкова // Экономические инновации. Лизинг в системе экономических отношений: сб. науч. раб. – Вып. 20. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2005. – С. 219225.
 3. Брошкова С. Л. Природно-ресурсный потенциал как основа эколого-экономического развития региона / С. Л. Брошкова // Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. – Вип. 15.6 – Львів: НЛТУУ, 2005. – С. 201–207.
 4. Брошкова С. Л. Основные направления реализации эколого-экономического механизма устойчивого регионального развития / С. Л. Брошкова // Экономика и управление. – 2006. – № 4. – С. 7984.
 5. Брошкова С. Л. Характеристика экологической ситуации Одесской области / С. Л. Брошкова // Экономика и управление. – 2006. – № 23. – С. 138–140.
 6. Брошкова С. Л. Эколого-экономическая оценка компонентов природно-ресурсного потенциала Одесской области / С. Л. Брошкова // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 87–91.
 7. Брошкова С. Л. Основы диагностики социально-эколого-экономической устойчивости региона /С. Л. Брошкова, В. А. Лукьяненко // Соцiально-екологiчні дослiдження в перехiдний перiод. Соцiально-екологiчний розвиток регiону: дiагностика, стратегiя, управлiння. – Львiв, 2006. – Вип. 4 (60). – С. 306317. Особистий внесок автора полягає у обґрунтуванні науково-методичного забезпечення діагностики соціально-еколого-економічної стійкості регіону.
 8. Брошкова С. Л. Эколого-экономические проблемы приморских регионов и пути решения (на примере Одесской области) / С. Л. Брошкова // Экономические инновации: сборник научных работ. Вып. 26. – Одесса: Институт проблем ринка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007. С. 183198.
 9. Брошкова С. Л. Еколого-економічна оцінка компонентів природно-ресурсного потенціалу / С. Л. Брошкова // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. – Вип. 26. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С. 53–58.
 10. Брошкова С. Л. Методика оценки социально-эколого-экономической устойчивости приморских территорий / С. Л. Брошкова // Экономические инновации: сборник научных работ. – Вып. 34. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2008. – С. 113–116.
 11. Брошкова С. Л. Шляхи використання оцінки ресурсно-екологічних чинників у системі збереження соціо-еколого-економічного розвитку регіону / С. Л. Брошкова // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. – Вип. 36. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – С. 251–257.
 12. Брошкова С. Л. Научные подходы к диагностике социально-эколого-экономической устойчивости приморских регионов / С. Л. Брошкова // Экономические инновации: збірник наукових праць. Вып. 49. Одесса: Институт проблем ринка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2012. С. 2736.
 13. Брошкова С.Л. Методические положення оценки оценки ресурсного потенциала региона в контексте его устойчивого развития / С.Л. Брошкова // потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України: зб. наук. раб. – Вип. 51. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних длосліджень НАН України, 2012. – С. 36- 44.
 14. Брошкова С.Л. Экологизация секторов экономики как перспектива устойчивого развития приморских территорий / С.Л. Брошкова, О.М. Берестенникова // Сталий розвиток – стратегічна перспектива Українського Причорномор’я: фактории глобалізації, регіоналізації та локалізації: зб. наук. раб. – Вип. 53. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних длосліджень НАН України, 2013. – С. 26- 33.
 15. Брошкова С.Л., Берестеннікова О.М. Екологізація як ключова передумова сталого розвитку транспортного сектору України / Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса: Астропринт, 2014Вип. 18-19, С. 350-354. Ідентифікатор: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5783.
 16. Брошкова С.Л Економіко-екологічна оцінка впливу Дампінгу на стан морського середовища / України / Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса: Астропринт, 2014Вип. 18-19, С. 355-363. Ідентифікатор: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5784

Матеріали, тези конференцій:

 1. Брошкова С. Л. Збереження біорізноманіття як складова екологічного менеджменту території / С. Л. Брошкова, Т. П. Галушкіна Екологічний менеджмент у загальній системі управління: матеріали Четвертої щорічної Всеукраїнської конференціі, 22–23 квітня 2004 р. – Суми: СумДУ, 2004. – С. 58–62.
 2. Брошкова С. Л. Еколого-економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу стану природокористування регіону / С. Л. Брошкова // Проблеми управління підприємництвом у сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених та фахівців ( Ялта, 9–12 жовтня 2005 р.). – Сімферополь: Кильбер, 2005. – С. 83–84.
 3. Брошкова С. Л. Формирование и развитие понятийно-терминологической системы «регион» в контексте экономико-экологического устойчивого развития / С. Л. Брошкова // Науково-методичні проблеми покращення довкілля Одеського регіону: збірник наукових праць Одеського інноваційно-інформаційного центру «ІНВАЦ». – Одеса: ІНВАР, 2006. – С. 18–27.
 4. Брошкова С. Л. Альтернативная концепция оценки социально-экономического развития региона и пути её осуществления / С. Л. Брошкова // Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії: збірник науково-методичних праць міжнародної науково-практичної конференції, 1819 листопада 2010 р. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 15–17.
 5. Брошкова С. Л. Методичний підход до діагностики соціо-економіко-екологічного розвитку регіону / С. Л. Брошкова // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали міжнародної конференції, 21–22 жовтня 2010 р. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України. 2010. – С. 355–357.
 6. Брошкова С. Л. Методические подходы в решении экономических проблем устойчивого регионального развития / С. Л. Брошкова // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1516 вересня 2011 г. – Сімферополь: Підпиємство «Фенікс», 2011. – С. 3941.
 7. Брошкова С. Л. Еколого-економічна модель як інструмент сталого розвитку приморських територій / С. Л. Брошкова// Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій: матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 травня – 2 червня 2012 р. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 25–28.
 8. Брошкова С. Л. Діагностика соціо-економіко-екологічного розвитку регіону. Методичний підхід / С. Л. Брошкова// Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету, 3–5 квітня 2012 р. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 27–29.
 9. Брошкова С. Л. Методологические подходы к эколого-экономической оценке и улучшению качества природно-ресурсного потенциала рекреационных зон / С. Л. Брошкова// Екологія міст та рекреаційних зон: доповіді та статті Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 травня – 1 червня 2012 р. – Одеса: ІНВАЦ, 2012. – С. 288–293.
 10. Брошкова С.Л. Урахування трансформацій економічного простору приморських регіонів в контексті їх сталого розвитку / С.Л. Брошкова // Економічні проблеми сталого розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф.. Балацького, 24-26 квітня 2013 р. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – Т. 1. – С. 32-34. Ідентифікатор: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30696
 11. Брошкова С.Л. Устойчивое развитие – стратегическая перспектива Украинского причерноморья / VIII международная научно-практическая конференция 24 – 27 сентября 2013 г. – Херсон.
 12. Брошкова С.Л. Экологизация транспортного комплекса Украины как вектор секторальной политики устойчивого развития / Берестенникова О.М., Брошкова С.Л., Золотов В.И. // Реформирование экономики в контексте международного сотрудничества: Сборник материалов международной научно-практической конференции (Симферополь, 20-30 ноября 2013 г.) ч. 2 – Симферополь: НО “Tconomics”, С. 2013 –63-65.
 13. Брошков С.Л. Оцінка перетворювальних процесів в господарчому комплексі як шлях рішення проблем секторального розвитку регионов / С.Л. Брошкова, В.І. Золотов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу і перспективи» (Одеський національний політехнічнийуніверситет, м. Одеса, 20-21 лютого 2014 р.). Том 2. Одеса, ОНПУ, 2014 – С 17-19.
 14. Брошкова С.Л. Экологизация транспортного комплекса как фактор «зеленого» развития /С.Л. Брошкова, О.М Берестенникова // «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм» ІІ Міжнародний екологічний форум 25-26 вересня 2014 р. – Одеса ІПРЕЕД НАН України.
 15. Брошкова С.Л. Приоритеты анти кризисного природопользования в приморских регионах Украины / С.Л. Брошкова, В.І. Золотов // Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 23-24 травня 2016). − Одеса, ОНПУ, 2016 – С.170-171.