«Цей цікавий, невичерпний, глибокий інформаційний світ…», або Які можливості дає випускникам магістратура?

По закінченню бакалаврату перед студентом постає питання: продовжувати навчання чи йти працювати. Звісно, одразу відповісти складно. У пошуках відповіді на це питання, ми вирішили розібратися у специфіці такої підготовки та визначити, які перспективи та можливості надає магістерська програма випускникам…

Що таке «магістратура» та в чому переваги?

Магістратура — один із рівнів системи вищої освіти, який слідує за бакалавратом і передує аспірантурі. Тривалість навчання на цьому освітньому рівні варіюється від 1,5 до 2 років. Як окреслено у законі України «Про вищу освіту»: «Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького та/або інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності». Безумовно, магістратура включає науково-дослідницький компонент, проте (звісно, залежно від специфіки програми) водночас фокусується на прикладній підготовці та передбачає практико-орієнтований підхід (для оволодіння здобувачами методів медіадосліджень, інструментарію інформаційних технологій та формування у них здатності, застосовуючи знання про сучасні комунікаційні процеси, самостійно та комплексно вирішувати професійні задачі).

Магістерський рівень може передбачати й здобуття педагогічних навичок для тих, хто планує в майбутньому займатися викладацькою діяльністю, а також —формування навичок дослідницької діяльності. Його здобуття заохочує бакалаврів поглибити свої знання (у разі потреби перекваліфікуватися), чітко визначити свої професійні орієнтири і отримати перспективи успішної побудови наукової чи управлінської кар’єри у сфері соціальних комунікацій.

Олена Андріївна Іванова, декан факультету та гарант освітньо-професійної програми «Журналістика» розповіла, які переваги надає здобутий магістерський рівень випускникам: «Для тих, хто бажає здобути магістерський рівень вищої освіти, наш факультет пропонує нову, затверджену та впроваджену в цьому навчальному році програму, яка сфокусована на підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних медіапрофесіоналів. Саме так ми бачимо свою стратегічну ціль освітньої діяльності на другому рівні вищої освіти. Сьогодні фахова кваліфікація і конкурентність на ринку праці суттєві аргументи, аби замислитись над планами щодо магістратури. У контексті медіагалузі це означає підготовку професіоналів, спроможних діяти в непередбачуваних соціокультурних обставинах, раніше не знаних комунікаційних викликів, в глобальному й водночас локальному світі, здатних до креативних і відповідальних фахових рішень. Сучасність потребує не просто медійників різних профілів та спеціалізацій, яких найчастіше готують на бакалавраті, а й медіааналітиків, медіаекспертів, фахових медіаменеджерів, керівників медіапроєктами, які здатні долати складні ситуації, ефективно діяти в умовах несподіваності й непрогнозованості, виробляти конструктивні рішення, помірковано й відповідально ризикувати, запобігати конфліктності, продуктивно використовувати потенціал кожного члена команди. І ми даємо можливість здобути таку підготовку своїх магістрам, аби вони були готові до реалізації усіх своїх амбітних професійних планів». 

Ірина Володимирівна Сидун, завідувач кафедри періодичної преси та медіаредагування, експерт Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти розповіла про переваги підготовки магістрів на прикладі ОП «Журналістика», що реалізується на нашому факультеті. Головними перевагами отримання диплому магістра для подальшого працевлаштування Ірина Володимирівна назвала «можливість рухатися кар’єрними сходами та займати керівні посади, наприклад: головного редактора, керівника відділу, креативного директора, керівника пресслужби, головного фахівця зі зв’язків з громадськістю, викладача-практика у ЗВО тощо». У цьому сенсі магістерський диплом здатен відкрити принципово нові можливості, роблячи спеціалістів більш затребуваними на профільному ринку праці та більш привабливими для роботодавця.

Які ж особливості навчання в магістратурі?

Термін навчання в магістратурі на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ імені І. І. Мечникова — 1,4 роки як за денною, так і заочною формами. Обсяг освітньої програми — 90 кредитів ЄКТС. Програма включає обов’язкові освітні компоненти, що спрямовані на вивчення медіасистем, соціальнокомунікаційних явищ і процесів. Однак суттєву увагу сфокусовано на поглибленій фаховій практичній підготовці кваліфікованих медіапрофесіоналів, і тому до уваги здобувачів запропоновано значну кількість вибіркових компонентів, в результаті вивчення яких у них сформуються спеціальні професійні навички. Серед них: «Нон-фікшн і наукова проблематика у сучасному інформаційному просторі», «Брендбілдінг та брендменеджмент», «Гендерна рівність та ЗМІ», «Тематичні дискусії та дебати в журналістиці», «Соціальна комунікація в умовах конфліктів: альтернативні інформаційні потоки» тощо. Успішне опанування обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін ґарантує формування в здобувачів загальних та спеціальних компетентностей. Ці компетенції прописані в освітньо-професійній програмі «Журналістика», яка розміщена на нашому сайті (https://cutt.ly/uEHoYBF).

Так, уявлення про магістратуру тепер маємо. А що ж на практиці? Аби розібратися, ми вирішили запитати студентів магістратури про особливості навчання: «Очевидно, що магістратура — це левел-ап. Звичайно, це серйозніша література, серйозніша наукова база загалом. На магістратуру легше вступити на бюджет, адже при конкурсному відборі є достатньо місць. Принаймні, у нас. Та й навчатись легше, бо ти точно знаєш, і чого хочеш, і чого вартий. Більше часу для роботи, самоосвіти, подорожей і знайомств», — розповів Дмитро Тельпіс, здобувач другого (магістерського) рівня 2 року навчання.

І наостанок трохи про студентоцентризм…

Сучасна парадигма вищої освіти ґрунтується на студентоцентризмі та академічній свободі студентів (свободі научіння) — принципах, зумовлених впровадженням реформ, аби реалізувати закордонний досвід в українських реаліях. Студентоцентроване навчання зміщує акцент із викладача на студента, тобто організація освітнього процесу відбувається в залежності від індивідуальних запитів останнього. Свобода научіння припускає те саме: здобуття знань відповідно до потреб та інтелектуальних запитів студентів, вибір навчальних курсів, форм навчання та позанавчальних занять. На нашому факультеті ці принципи не тільки задано, але й реалізовано. Так, студенти самостійно формують свою індивідуальну освітню траєкторію таким чином: обирають вибіркові дисципліни, разом із викладачами обирають тему майбутньої дипломної роботи, беруть участь у наукових та професійних заходах, які відповідають їхнім професійним інтересам.

«Ще з часів навчання на бакалавраті я чітко усвідомила, що мені потрібно поглиблювати свої знання зі спеціальності «Журналістика», і магістратура стала для мене тим самим щасливим квитком. Мене приваблювала наявність цікавих можливостей, наприклад, вибір дисциплін, які б я хотіла слухати, широкий спектр важливих тем, які можна розкрити у дипломному проєкті, відкрита та прозора комунікація між студентом та викладачем. Студентоцентрованість — ключовий принцип рівня освіти, на якому я наразі навчаюся, і саме цей аспект завжди допомагає у вирішенні питань під час освітнього процесу: можливість адекватної дискусії з викладачами, у якій твоя думка буде на важливому місці; постійне заохочення до альтернативних рішень, а не тотальне наголошення на правильності класичних ідей. Для журналіста важливою рисою є прагнення до творчості, рушійною силою якої є продукування свіжих та цікавих ідей. Тому, коли ці ідеї підтримуються викладачами та створюються умови для їх реалізації на факультеті, студент «приречений» на успіх», — поділилась Тетяна Мінчева, здобувачка другого (магістерського) рівня 2 року навчання.

Очевидно, що вибір лишається за вами — вступати або не вступати. Але не зайвим буде врахувати недоліки та переваги/можливості кожного рішення. Тому розглядайте тільки ті варіанти, які відкриють для вас широкі перспективи на професійному шляху!

Ярослава Фурсенко,

пресслужба факультету

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram