Дипломні проєкти

Впродовж останнього року навчання студенти першого (бакалаврського) рівня факультету журналістики, реклами та видавничої справи працюють над дипломними роботами, успішне втілення яких підтвердить їхній кваліфікаційний та професійний рівень. Так як наявність практичної підготовки надзвичайно важлива для майбутніх журналістів, студенти демонструють засвоєні впродовж навчання навички пошуку, перевірки, систематизації інформації та реалізують отриманий матеріал у вигляді творчих проєктів. 

Журналістські проєкти студентів фокусуються на різноплановій проблематиці, узалежненій від професійних інтересів як наукових керівників, так і студентів. 

Автори дипломних проєктів під керівництвом викладачів актуалізують соціальні проблеми сучасності, використовуючи для цього потенціал різних журналістських форматів: як пресової журналістики (інформаційні, аналітичні й публіцистичні жанри), так й тележурналістики, лонгрідів. 

Рекомендуємо ознайомитись із випускними творчими проєктами наших студентів.