Сучасна регіональна преса

Заняття 1. Функції місцевої преси

Питання до обговорення

 1. Читачі про призначення місцевої преси (результати досліджень фахівців Goldsmiths Leverhulme та Детектор медіа на Донбасі).
 2. Які основні джерела інформації про місцеві події для ваших друзів у соцмережах та ваших знайомих 40+ (студенти укладають на занятті анкету – і проводять опитування через google форми чи звичайне, паперове)
 3. Аналіз місцевих друкованих видань. Студенти проглядають місцеві газети та визначають функції, які ті виконують.
 4. Аналіз гіперлокальних сайтів.

Література

 1. Інформаційне споживання потреби та погляди мешканців Сходу України. – Київ: Детектор медіа, 2017.
 2. Nielsen R. K. Introduction // Local Journalism. The Decline of Newspapers and the rise of Digital media. — London, New York: I.B.Tauris & Co. Ltd, 2015.
 3. Fenton N., Metykova M., Scholsberg J., and Freedman D. Meeting the News needs of Local communities. – London: Media Trust, 2010.
 4. Стеблина Н. Місцева преса – «найбільша загроза для демократії»? // Happymisto. [Електронний документ] – Режим доступу: http://www.happymisto.od.ua/journalism/misceva-presa-najbilsha-zagroza-dlya-demokrati%D1%97
 5. Гіперлокальні медіа Буковини: про сусідів і вулицю // ІМІ. [Електронний документ] – Режим доступу: http://imi.org.ua/analytics/55983-giperlokalni-media-bukovini-pro-susidiv-i-vulitsyu.html (контент гіперлокальних сайтів аналізуємо, переходячи по лінках із цієї статті – запитання 4).
 6. Гарина Е. П., Шукшина Н. А. Гиперлокальные СМИ в сельской местности // Аэкономика: экономика и сельское хозяйство. – 2016. – №1 (9). [Електронний документ] – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/giperlokalnye-smi-v-selskoy-mestnosti

Заняття 2. Провідні джерела інформації про місцеві справи

 1. Провідні джерела інформації українців. Довіра до ЗМІ
 2. Що читають мешканці Одещини?
 3. Центральні медіа як джерело інформації про місцеві справи
 4. Ставлення громадян США до місцевих медіа.
 5. Порівняння порядку денного місцевих медіа (7-й канал, Одесская правда, Думская – студенти обирають новини за один день й аналізують їх в аудиторії)
 6. Ставлення читачів до місцевої преси (аналіз результатів анкетування).

Література:

 1. КИНКА С. Уровень доверия населения к разным уровням информации и новостям: case-study Одесской области. [Електронний документ] – Режим доступу: http://peace.in.ua/uroven-doveryya-naselenyya-k-raznyim-urovnyam-ynformatsyy-y-novostyam-case-study-odesskoj-oblasty/
 2. Найпопулярнішим ЗМІ в Україні залишається телебачення (ІНФОГРАФІКА) [Електронний документ] – Режим доступу: http://lvivmediaforum.com/forum2015/najpopulyarnishym-zmi-v-ukrajini-zalyshajetsya-telebachennya-infohrafika/
 3. PEW RESEARCH CENTER. Local News in a Digital Age [Електронний документ] – Режим доступу: http://www.journalism.org/2015/03/05/local-news-in-a-digital-age/
 4. Стеблина Н. Принципи добору новин мережевими виданнями: як інтернет-журналісти центральних ЗМІ подають інформацію про події у регіонах України // Соціальні комунікації: теорія і практика. – К. : МЦД СК «Комтека», 2015. – С. 105-110
 5. Рейтинг довіри до ЗМІ: чому вниз? http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/reyting_doviri_do_zmi_chomu_vniz/

Заняття 3. Місцева преса та демократія

 1. Українська місцева преса після незалежності: основні проблеми
 2. Доступ до інформації про місцеву владу та органи місцевого самоврядування
 3. Місцева влада Одеси та області
 4. Проблема роздержавлення місцевих ЗМІ.
 5. Місцева спільнота: теорія груп та організацій М. Олсона
 6. Аналіз ментальних карт міста

Література

 1. Прохоров Е. Диалог как основа информационного порядка в журналистике открытого демократического общества [Електронний документ] – Режим доступу: http://www.dzyalosh.ru/01-comm/statii/prohorov-02/osn.html
 2. Як писати про місцеву владу. Посібник для журналістів: http://imi.org.ua/library/53521-posibnik-dlya-jurnalistiv-yak-pisati-pro-mistsevu-vladu.html
 3. Черемних В. Роздержавлення ЗМІ: підсумки першого року [Електронний документ] – Режим доступу: http://detector.media/rinok/article/122577/2017-01-26-rozderzhavlennya-zmi-pidsumki-pershogo-roku/
 4. Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» [Електронний документ] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/917-19
 5. Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. – М.: ФЭИ, 1995 (1 розділ)
 6. Gutsche, R. E. (2014). News place-making: applying ‘mental mapping’ to explore the journalistic interpretive community. Visual Communication, 13(4), 487-510

Заняття 4. Аналіз висвітлення візитів перших осіб держави одеськими ЗМІ. Пресрелізм в одеських виданнях.

Питання до обговорення

 1. Висвітлення візитів Порошенка та Прем’єр-Міністрів України одеськими газетами. Аналіз манери подачі матеріалів.
 2. Порівняння висвітлення Порошенка та Януковича одеськими новинними сайтами.
 3. Пресрелізм у газетах та на сайтах, де відсотки більше? (кожен студент вираховує відсоток пресрелізму у випуску газети чи у новинній стрічці сайту за день і пояснює причини)
 4. Визначення основних фреймів, які використані у матеріалах про візити Президента.
 5. Влада, преса та аудиторія: погляд ван-Дейка на формування громадської думки

Література:

 1. Barret, A. W. and Peake, J. S. (2007) When the President comes to town. Examining local newspaper coverage of Domestic Presidental Travel. American Politic Research, vol. 35, (No. 1.), pp. 3-31.
 2. ван Дейк Тён. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. – М. Книжный дом ≪ЛИБРОКОМ≫, 2013. — 344 с
 3. Стеблина Н. Селективність подачі інформації місцевими інтернет-виданнями у висвітленні візитів перших осіб держави // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2013. – №17 (196). – С. 127-137.

Заняття 5. Огляд місцевої преси Львова

 1. Характеристика львівського медіаринку.
 2. Специфічні риси львівських медіа.
 3. Львівські газети: контент, оформлення, композиція номера, стандарти ( «Високий замок», «Львівська пошта», «Експрес»).
 4. Он лайн ресурси Львова: zahid.net, zik.com.u – рубрикація, особливості подачі новин
 5. Львівські ЗМІ та місцева влада. Висвітлення діяльності громадських активістів та місцевих спільнот.

Література:

 1. Онисько Н. Кому належать львівські ЗМІ. – http://imi.org.ua/analytics/50023-komu-nalejat-lvivski-zmi.html
 2. Сабадишина Ю. Як ZIK і Zaxid.net стають «загубленими» у гонитві за рекламодавцем. – http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/yak-zik-i-zaxidnet-stayut-zahublenymy-u-honytvi-za-reklamodavtsem.html
 3. Петришин О. Дорогу маршруткам, тролейбусам і.. автам! // Львівська пошта. – 2016. – 2 лютого. – №12. – С.1,5.
 4. Оліярчик Т. Шахраї, та відчепіться вже! // Львівська пошта. – 2016. – 2 лютого. – №12. – С.3.
 5. Савіцька В. Усі хочуть мати “місце щасливих людей // Львівська пошта. – 2016. – 2 лютого. – №12. – С.4.
 6. Кривенко С. Альтернативи “Мінську” немає // Львівська пошта. – 2016. – 2 лютого. – №12. – С.4.
 7. Петришин О.”Перепрошую, а що ви забули в моїй скриньці?” // Львівська пошта. – 2016. – 4 лютого. – №13. – С.4.
 8. Білецький П. “Україна” у вогні // Високий замок. – 2016. – 2 лютого. С.5
 9. Бобкова С. Замість ЖЕКів муніципальні компанії? // Високий замок. – 2016. – 4 лютого. С.12
 10. На щастя, це лише грип // Експрес. – 2016. – 4-11 лютого. – С.7
 11. Ніхто не розуміє шахтаря // Експрес. – 2016. – 4-11 лютого. – С.10

Заняття 6-7. Огляд місцевої преси Донецька

 1. Місцева преса Донецька за часів АТО.
 2. Медіавласники донецьких видань.
 3. Преса окупованого Донецька: Московский комсомолец-Донбасс, КП в Украине
 4. Донецкие новости та Донбасс-неделя.
 5. Мережеві видання Донецька: сепаратистські ресурси «Новости Донецкой Республики» та «Новоросія». Проукраїнські видання: «62.ua», «Новости Донбасса»

Література

«Газета ім. Ахметова» ігнорує факт окупації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/gazeta_im_akhmetova_ignorue_fakt_okupatsii/

Інформаційна окупація Донбасу — дві реальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/informatsiyna_okupatsiya_donbasu_dvi_realnosti/

Як трансформувався інформаційний простір Донбасу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/yak_transformuvavsya_informatsiyniy_prostir_donbasu/

Чорно-білий світ донецьких ЗМІ  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/regional_newspapers/chornobiliy_svit_donetskikh_zmi/

Гебельси місцевого розливу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/gebelsi_mistsevogo_rozlivu/

(матеріали видань) посилання на папку:

https://drive.google.com/open?id=0B92tazg9TLuRLTBQTXg1Zjg3UUU

Мир как главный критерий настроений // Донецкие новости. – 24 сентября 2015. – № 37. – С. 2.

#Помочьвыжить: в Украине стартовала социальная инициатива // Донецкие новости. – 24 сентября 2015. – № 37. – С. 2.

Еще до войны мы решили: если Бог управит нам дом, мы обязательно возьмем в свою семью еще одного ребенка с ВИЧ-статусом // – 24 сентября 2015. – № 37. – С. 7.

Этот хрупкий мир  – 24 сентября 2015. – № 37. – С. 10.

Хрупкое перемирие  – 17 сентября 2015. – № 36. – С. 2.

Фермеров пообещали освободить от налогов // Комсомольская правда. –  29 сентября 2015. – №110. – С. 1.

Жертвами теракта на танковом биатлоне стали дети // Комсомольская правда. –  29 сентября 2015. – №110. – С. 2.

Спаситель Артема видел, как из горящей «Стрелы» вылез мужчина и прикрыл люк // Комсомольская правда. –  29 сентября 2015. – №110. – С. 2.

5 вопросов главному военному прокурору // // Комсомольская правда. –  29 сентября 2015. – №110. – С. 3.

Трехлапую собаку с Путиловки спасали всем двором // Комсомольская правда. –  29 сентября 2015. – №110. – С. 4.

Обстрел – не повод для прогула // Московский комсомолец. – 24-30 сентября 2015. – №39. – С. 3

Миру мир? // Московский комсомолец. – 24-30 сентября 2015. – №39. – С. 6.

Устами ребенка // Московский комсомолец. – 24-30 сентября 2015. – №39. – С. 13.

Украина сосет и кусает // Московский комсомолец. – 1-7 октября 2015. – №39. – С. 2

(або за посиланням http://www.mk.ru/politics/2015/09/27/ukraina-soset-i-kusaet-na-gazovye-skidki-kiev-otvetil-agressivno.html)

Морпех и его команда // Московский комсомолец. – 1-7 октября 2015. – №39. – С. 3

Опасные маршруты, находки и указ // Донбасс неделя. – 18 сентября 2015. – №37. – С. 2

Переселенка из Донбасса: не хотелось рожать под звуки канонады // Донбасс неделя. – 18 сентября 2015. – №37. – С. 7

На комбайне – вдоль линии соприкосновения  // Донбасс неделя. – 18 сентября 2015. – №37. – С. 10