Випускники ОНУ: як стати успішним та конкурентноспроможним після закінчення університету?

Студенти Одеського націо­нального університету імені І. І. Меч­никова отримали можливість почути поради тих, хто ще кілька років тому навчалися в стінах цього вишу, а за­раз готові розповісти про свій досвід та необхідні вміння в сучасному до­рослому житті.

До нас з повчальною лекцією завітали випускники Ольга Черченко, Сергій Опанюк та Маго­мед Дончаєв, щоб виявити три найго­ловніші навички для полегшення «по­лювання» за бажаною професією.

Сергій Опанюк: «Навик, який знижує продуктивність, галь­мує роботу й призводить до розчару­вання».

Сергій, закінчивши еко­номіко-правовий факультет, наразі працює адміністратором в «Impact Hub Odessa». Координував такі про­екти як «SOIN School», «EGAP Challenge», «Hub Lab». Вважає, що найзагрозливішою рисою для мо­лодих спеціалістів є перфекціонізм, котрий, на думку спікера, проявляєть­ся в небажанні делегувати, неуваж­ності до людей, акцентуванні уваги на форматі та дрібних шаблонних ре­чах більше, ніж на змісті, ігноруванні очевидного та бажанні йти від від­повідальності. Сергій зізнається, що й сам був заручником прагнення до ідеального, допоки не знайшов спосіб оминути його в подальшій професій­ній діяльності. Випускник поділився кількома порадами стосовно цієї про­блеми: потрібно навчитися виходити за рамки власного комфорту; концен­трувати увагу на найвагоміших речах, розуміючи, що прискіпливе ставлен­ня до формату роботи — марна трата часу; не боятися невдач, адже людсь­кі помилки — невід’ємний складник життя; не чекати ідеальних умов, та найголовніше — не орієнтуватися на тих, хто досяг більшого: «Ви не є ін­шою людиною, ви є ви. Кожен розви­вається відносно самого себе». Також Сергій «розколовся», що академічних знань університет йому не приніс, але натомість навчання в ОНУ дало мож­ливість долучитися до студентської спільноти.

Магомед Дончаєв: «Як не по­ховати свій потенціал та на які на­вички звернути увагу».

Сьогодні Магомед — генераль­ний директор промоутерської компанії «Boom Box Promotions» і помічник голови Всеукраїнської суспільної ор­ганізації «Діаспора чеченського наро­ду». Називає потенціал невід’ємною рисою для досягнення власних цілей. Випускник розповів, кому, на його думку, компанії надають перевагу та яких людей готові розвивати. Саме для Магомеда потенціал — це нестримне бажання та готовність робите все мож­ливе задля того, аби обіймати омріяну посаду. Він окреслює 5 факторів, при­таманних потенціалові: мотивація, допитливість, проникливість, адапта­ція та цілеспрямованість. Вважає, що вірогідність обрання на посаду лю­дини, яка на співбесіді ставить багато різноформатних питань, сягає 90%. Також спікер радить навчитися адапту­ватися до різних умов професійного існування, адже випадки, коли праців­ник матиме змогу поспати всього кіль­ка годин на добу й не зможе втамувати голод за цілий день, трапляються дуже часто. Магомед рекомендує вже на 3-4 курсах навчання серйозно замислю­ватися про те, ким, де та як ви хочете працювати після закінчення універси­тету. Також випускник зізнається, що навчання в ОНУ принесло йому чима­ло корисних зав’язків із людьми, які колись були його однокурсниками, а зараз обіймають поважні посади.

Ольга Черченко: «Що відріз­няє гарного працівника від зручно­го?».

Тільки рік тому вона ви­пустилася з ОНУ, а вже зараз Оль­га — менеджер із розвитку бізнесу в IT-компанії «Soft Seq». Випускниця розповіла про таку важливу навичку, як вміння говорити «ні» керівни­цтву. Вона вважає, що робота, вико­нана працівником якісно та в межах відведеного часу, має право назива­тися успішною. Але існує чимало пе­решкод, яких, на думку Ольги, можна або уникнути, або зовсім позбутися. Часто, особливо в невеликих організа­ціях, той чи інший працівник виконує роботу офіс-менеджера замість того, щоб займатися своїми обов’язками. Саме тому Ольга рекомендує навчи­тися розмовляти зі своїм керівником, адже будь-яку проблему можна вирі­шити саме цим простим шляхом. Вона радить одразу доступно пояснити те, що Ви виконуватиме лише ту роботу, за яку Вам платитимуть гроші, або до­ведеться обговорити деталі щодо до­даткової заробітної плати за перевико­нання норм праці. Саме такий підхід до професійної діяльності випускниця називає найвдалішим і спроможним принести не тільки грошовий дохід, а й можливість рухатися вгору кар’єр­ними сходинками.

До слова, «Enactus» — це між­народна некомерційна організація, що об’єднує студентів, які використову­ють підприємництво для покращення якості життя та життєвих стандартів. До «Enactus ONU» свого часу приєд­налися вищезгадані спікери, колишні студенти, одним з яких є капітан про­екту — Сергій Опанюк.

 

Катерина Голинська

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram