Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

діалог

Онтологічна інтерпретація мотиву смерті в малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття

Нечиталюк І. В. У статті зроблені деякі спостереження над особливостями втілення екзистенціального філософствування у творчості письменників другого плану (М. Грушевського, І. Липи, О. Плюща, Л. Яновської

Читати далі »

Репортаж Петра Волиняка “Кубань – земля українська, козача…”: жанрові та художньо-публіцистичні особливості

Яблонський М. Р. У статті проаналізовано жанрові та художньо-публіцистичні особливості репортажу Петра Волиняка «Кубань — земля українська, козача…» (1948). Доведено, що інформаційний аспект тексту поєднаний

Читати далі »

Комунікаційна парадигма публіцистичного дискурсу дисидентів (на матеріалі Текстів Ніни Строкатої

Коваленко А. Ф. У статті досліджуються публіцистичні тексти Н. Строкатої як складова частина  комунікативного дискурсу дисидентів в Україні. Розкриваються основні ознаки текстів, спосіб комунікації автора

Читати далі »

Етологічний жанровий зміст в “Одноповерховій Америці” І. Ільфа та Є. Петрова

Валькова К. Г. Стаття присвячена жанровому змісту книги І. Ільфа та Є. Петрова. У вітчизняному журналістикознавстві зроблена спроба виокремити та дослідити такий різновид змісту, як

Читати далі »

Основні масово-комунікаційні моделі фейлетоністики газети “Червоний степ”

Філіпенко Є. С. У статті досліджуються основні типи масово-комунікаційних моделей, які використовувалися в матеріалах рубрик масово-комунікаційних моделей, які використовувалися в матеріалах рубрик «Маленький фейлетон» та

Читати далі »

Автор та його комунікаційні маски в “Письмах к издателям” (1816-1817 рр.) Григорія Квітки-Основ’яненка

Мірошніченко О. В. У статті здійснена реконструкція комунікаційних масок автора в «Письмах к издателям» (1816-1817 рр., «Украинский вестник») Григорія Квітки-Основ’яненка. Основним комунікаційним призначенням їх визначаються

Читати далі »

Тексти полемічної літератури як складова частина комунікаційного дискурсу

Парфенюк Н. В. У статті досліджуються тексти полемічної літератури як складова частина комунікаційного дискурсу. Розкриваються основні причини появи таких творів, лінгвально-структурна складова написання текстів та

Читати далі »

Структура символу в середньовічній словесності

Джиджора Є. В. У теоретичній статті проаналізовано три основні структурні властивості символу в середньовічному літературному творі: особливе узгодження складових символу, семантична поліфонія та різні ступені

Читати далі »