Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра періодичної преси та медіаредагування