Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Кафедра журналістики, реклами та медіакомунікацій

Завідувач кафедри – Брошкова Світлана Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент

e-mail: ora2@ukr.net

Кафедра журналістики, реклами та медіакомунікацій створена у 2013 році як структурний підрозділ факультету журналістики, реклами та видавничої справи. Кафедра є випусковою з підготовки фахівців спеціальності 061 «журналістика» 1 (бакалаврського) і 2 (магістерського) рівнів вищої освіти та ставить собі за мету забезпечити ґрунтовні знання й практичні навички з журналістики, реклами, піару, медіакомунікацій. Наша задача – сформувати якісну конкурентоспроможну команду журналістів, рекламістів, піарників, комунікативістів для розвитку сучасних українських масових комунікацій та української культури загалом. Колектив кафедри активно залучає до роботи студентів і аспірантів, які поділяють інтерес співробітників кафедрального колективу до передових ідей та медіамоделей майбутнього, не бояться експериментувати й намагаються поєднати найкращі українські та європейські освітні стандарти і практики, бажають реалізувати власні інформаційні та наукові проекти.

Співробітники кафедри

професор, доктор наук із соціальних комунікацій Олена Андріївна Іванова

доцент, кандидат соціологічних наук Дар’я Олегівна Виставкіна

старший викладач Аліна Олегівна Червінчук

Навчально-методична робота

Для продуктивного викладання дисциплін, що закріплені за кафедрою журналістики, реклами та медіакомунікацій, розроблені власні навчальні та робочі програми. Методична робота виконується у відповідності до щорічного кафедрального плану, узгоджується з навчальним та робочим навчальним планами освітньої програми. Курси лекцій, практичних і лабораторних занять оновлюються щосеместру, також удосконалюються методи викладання та контролю знань студентів.

Під керівництвом викладачів виконуються курсові та дипломні роботи з актуальних проблем журналістикознавства, масових комунікацій, прикладних соціальнокомунікаційних технологій тощо. Викладачі кафедри керують ознайомчою, виробничою та асистентською практиками студентів.

Науково-дослідна робота

Колектив кафедри працює над плановою держбюджетною темою
«Дослідження ефективності систем та інструментів соціальних комунікацій у комерційному, суспільному, культурному та комунікативному вимірах» (науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, професор Іванова О. А.).

Працівники кафедри спільно з Інститутом демократії імені Пилипа Орлика беруть участь у проекті «Всеукраїнський моніторинг регіональних ЗМІ на предмет дотримання професійних стандартів» (координатор від одеської групи – доктор наук із соціальних комунікацій, професор Іванова О. А.), в межах якого здійснюється моніторинг місцевих медіа на предмет дотримання професійних стандартів, наявності неналежно маркованої реклами та матеріалів із ознаками замовності, цензури, фейків та соціальної міфології.

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції та звітні конференції професорсько-викладацького складу, присвячені сучасним журналістикознавчим проблемам.

Наукові публікації співробітників кафедри.
Серед них:

Натисніть сюди, щоб подивитись наукові публікації співробітників кафедри

Навчально-методичні праці співробітників кафедри.
Серед них:

Натисніть сюди, щоб подивитись навчально-методичні праці співробітників кафедри