Академічна доброчесність: час поговорити про важливе

Перший семестр навчального року добігає кінця, а це означає, що незабаром настане сесія. Проте для деяких студентів нині очікуваними є не лише тижні заліків та іспитів, а й захист курсових робіт. У цей час особливо постає питання академічної доброчесності. Пресслужба факультету вирішила нагадати про основні аспекти цієї сукупності етичних принципів та правил…

Згідно з визначенням, наведеним у статті 42 Закону України «Про освіту»: «Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватись учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень». Окрім плагіату та самоплагіату, до порушень академічної доброчесності автори Закону уналежнюють: фабрикацію, фальсифікацію, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, допомогу чи створення перешкод здобувачам освіти та вплив на педагогічного працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання. За подібні порушення передбачається притягнення до відповідальності. Студента можуть відрахувати з ВНЗ, позбавити стипендії або пільг, змусити пройти повторне оцінювання чи певний освітній компонент.

Як це реалізується на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи?

Питання дотримання академічної доброчесності в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова на всіх факультетах регулюється двома документами: «Кодексом академічної доброчесності учасників освітнього процесу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова» та «Положенням про запобігання та виявлення плагіату у навчальній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова». У цих документах прописані пункти стосовно перевірки дотримання академічної доброчесності, відповідальності за порушення тощо. Що стосується специфіки контролю дотримання академічної доброчесності саме на нашому факультеті, то як зазначає Ірина Володимирівна Сидун, завідувачка кафедри періодичної преси та медіаредагування, експертка Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти: «Такі роботи, як есе, журналістські матеріали в межах дисципліни «Журналістська майстерність», викладачі перевіряють самостійно за необхідністю. Якщо говорити про курсові, дипломні роботи, наукові статті студентів, то такі тексти ми маємо змогу перевіряти у спеціальному відділі наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, який має ліцензовану антиплагіатну програму Unicheck. Це може відбуватися за поданням керівника роботи, якогось окремого викладача або за поданням кафедри. Зокрема тексти дипломних робіт подаються за рішенням засідання кафедри і перевіряються за два тижні до захисту. Після перевірки бібліотека надає довідки про унікальність роботи на кафедру, і далі вже кафедра відповідно до Положення дивиться, чи можна допускати роботу, чи ні».

Що відомо нашим студентам про академічну доброчесність?

Аби дізнатися, що знають студенти нашого факультету про академічну доброчесність, ми вирішили звернутися до них із таким запитанням. Студентка 1 курсу Вікторія Бухта розповіла про свої знання, отримані в межах дисципліни «Університетські студії»: «У межах вивчення цієї дисципліни я дізналася багато цікавого та нового про академічну доброчесність. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та правил, які мають дотримуватися учасники освітнього процесу під час навчання, захисту наукових або дослідницьких робіт. Найвідомішими порушеннями академічної доброчесності є плагіат та списування. І, якщо чесно, то поки я навчалася в школі, то навіть і не замислювалася, що це є порушеннями. Проте зараз, коли я на початку свого професійного шляху, впевнена, такої помилки більше ніколи не допущу, а буду розраховувати тільки на власні сили та розум». Інша студентка 1 курсу Анастасія Квашніна зазначила, що також достатньо знає про поняття академічної доброчесності: «У випадку студента, академічну доброчесність можна вважати одним із найважливіших принципів під час здобуття освіти. Особисто я дотримуюся певних правил і стандартів під час виконання будь-якої роботи в межах навчання, щоб досягати чесних результатів і справедливого оцінювання своєї праці».

Про те, які переваги має академічно доброчесний студент перед академічно недоброчесним та чому дотримання академічної доброчесності важливе, ми вирішили поцікавитися в Анни Стебловської, студентки 4 курсу, експертки Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти: «Перевага академічно доброчесного студента перед недоброчесним полягає в тому, що академічно доброчесний студент звик працювати самостійно, і надалі, якщо він залишиться в науково-дослідницькій сфері, йому буде набагато легше виконувати схожу роботу. Дотримуючись академічної доброчесності, студент розвиває свій кругозір, тому що працює з великою кількістю матеріалу».

Як підвищити свої знання щодо академічної доброчесності?

Онлайн-курс «Академічна доброчесність» від освітньої платформи EdEra передусім призначений для вчителів старших класів, але корисним він виявиться і для школярів старшої школи, студентів, викладачів ВНЗ. Після проходження курсу учасникам видається іменний сертифікат, який протягом 10 днів з’явиться в кабінеті «Мої курси» і стане доступним для завантаження та друку. Курс складається з 5 блоків і фінального іспиту (20 тестових запитань). Проходження кожного блоку також оцінюється, і в такий спосіб формується загальна оцінка. На платформі в цілодобовому розпорядженні знаходиться безліч супроводжуючих матеріалів, що сприяють отриманню максимуму знань із теми. Основним позитивним аспектом цього курсу є те, що він навчає вчителів/викладачів знайомити учнів/студентів із важливістю дотримання норм академічної доброчесності вже на початку їх навчальної діяльності. Адже в робочому зошиті «Виховуємо академічну доброчесність в школі» є розділ, відведений обговоренню в початковій школі працелюбності, толерантності, чесності як засад академічної доброчесності. Незначним, у порівнянні з перевагами, негативним аспектом курсу є розлогість робочого зошиту, адже об’єм тексту сягає 76 сторінок. Однак, ми переконані, що проходження такого курсу буде корисним для всіх учасників освітнього процесу.

Перефразовуючи відомий вислів у лад сьогоднішньої розмови, підсумуємо: порядна людина порядна в усьому. Пам’ятайте про це, виконуючи обіцянку, дану другові, та працюючи над навчальними завданнями, створюючи свої перші наукові дослідження, публікуючись в наукових журналах…

Ярослава Фурсенко,
пресслужба факультету

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram