Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Автор та його комунікаційні маски в “Письмах к издателям” (1816-1817 рр.) Григорія Квітки-Основ’яненка

Мірошніченко О. В.

У статті здійснена реконструкція комунікаційних масок автора в «Письмах к издателям» (1816-1817 рр., «Украинский вестник») Григорія Квітки-Основ’яненка. Основним комунікаційним призначенням їх визначаються комічний опис побуту українського провінційного дворянства, його публіцистична оцінка в дусі просвітницької ідеології та заклик до гуманного ставлення до людини

ключові слова: Григорій Квітка-Основ’яненко, «Письма к издателям», «Украинский вестник», комунікаційна маска автора, опис провінційного побуту, просвітницька публіцистика

Мирошниченко A. В. Автор и его коммуникативные маски в «Письмах к издателям» (1816-1817 гг.) Григория Квитки-Основьяненко

В статье осуществлена реконструкция коммуникационных масок автора в «Письмах к издателям» (1816-1817 гг., «Украинский вестник») Григория Квитки-Основьяненко. Основным их коммуникационным назначением есть комическое описание быта украинского провинциального дворянства, его публицистическая оценка в духе просветительской идеологии и призыв к гуманному отношению к человеку

ключевые слова: Григорий Квитка-Основьяненко, «Письма к издателям», «Украинский вестник», коммуникационная маска автора, описание провинциального быта, просветительская публицистика

Miroshnichenko O. V. Author and His Literary Masks in the “Letters to the Editors” (1816–1817) by Hrigory Kvitka-Osnovyanenko

The article presents a reconstruction of the literary masks of the author in the «Letters to the editors» (1816–1817, «Ukrainskiy vestnik») by Hrigory Kvitka-Osnovyanenko. Their main communicative function is comic description of the lifestyle of provincial Ukrainian nobility, its publicist evaluation in the manner of enlightenment ideology and appeal to the humane attitude to a person.

key words: Hrigory Kvitka-Osnovyanenko, «Letters to the editors», «Ukrainskiy vestnik», communicative mask of the author, description of the provincial lifestyle, enlightenment publicism.

Поділитися:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Логотипи студентських редакцій:

Соціальні мережі
Інші публікації

Діалог культур: про зустріч студентів факультету журналістики, реклами та видавничої справи з Послом Канади в Україні

Студенти факультету журналістики, реклами та видавничої справи відвідали лекцію Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні — Лариси Ґаладзи. Зустріч пройшла в онлайн-форматі на платформі Zoom. На зустрічі також були присутні студенти з інших факультетів ОНУ імені І. І. Мечникова. Модерував захід кандидат політичних наук, доцент Володимир Дубовик.

Один у полі (не) воїн: про майбутнє конструктивної журналістики в Україні

Професія журналіста як об’ємна складна геометрична фігура: має багато аспектів, сторін та кутів… Це усвідомлюють студенти факультету журналістики, реклами та видавничої справи, тому займають активну позицію, стежать за трендами сучасної журналістики і у навчальний, і у вільний від занять час. Саме тому 13 квітня за сприяння керівництва та викладачів факультету вони долучилися до лекції «Конструктивна журналістика: як перестати писати тільки погані новини?», організатором якої стала Комісія з журналістської етики. Ключовим спікером був Віктор Пічугін, заступник головного редактора медіагрупи «Накипіло», голова Громадського телебачення Харкова

Знайомство з факультетом журналістики, реклами та видавничої справи в онлайн-форматі

Є така весняна традиція на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи – запрошувати на зустріч абітурієнтів. От і цього разу 27 березня 2021 року відбувся День відкритих дверей, щоправда, в онлайн-форматі на платформі Zoom. У зустрічі взяли участь декан факультету Олена Андріївна Іванова, заступник декана з навчальної роботи Інна Валеріївна Лакомська, старші викладачі Сергій Володимирович Азєєв та Аліна Олегівна Червінчук.

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова оголошує про проведення конкурсу студентських журналістських робіт на тему «Права людини в медіа: від розуміння до змін»

До участі у конкурсі запрошуються студенти І, ІІ, ІІІ та ІV курсів факультету журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ імені І.І. Мечникова, які створюють власний