Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Дисципліни спеціалізації (кризовий PR)

Заняття 1. Особливості кризової комунікації у надзвичайних ситуаціях

Питання до обговорення:

 1. Криза та стихійне лихо: визначення понять.
 2. В яких випадках можливе перетворення стихійного лиха на кризу для організації.
 3. Застосування ситуаційної теорії кризової комунікації у відповіді на надзвичайну ситуацію (стихійне лихо чи катастрофу).
 4. Ураган «Катріна» та особливості кризової комунікації.
 5. Кризова комунікація одеської мерії під час надзвичайних погодних умов

Література:

 1. Adkins G. Organizational Networks in Disaster Response: An Examination of the US Government Network’s Efforts in Hurricane Katrina // Handbook of Crisis Communication. – Edited by Timothy Coombs and Sherry J. Holladay. – Singapore: Blackwell Publishing Ltd, 2010.
 2. Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. – Київ: Києво-могилянська академія, 2009.
 3. Ураган Катріна хронологія та відповіді на кризу (завантажити)
 4. Снігопад в Одесі у грудні 2015 року (стрічка новин видання “Думская”)

Заняття 2. Issue management. Моніторинг актуальних тем публічних дискусій

Питання до обговорення:

 1. Візити перших осіб держави та їх обговорення місцевою спільнотою, ЗМІ.
 2. Кризова комунікація на локальному рівні: аналіз сприйняття ініціатив місцевої влади цільовою аудиторією (теми – на вибір студента).
 3. Моніторинг он лайн джерел: особливості форумів, блогів, соціальних мереж

Література:

 1. Dalton, J. Reputation and Strategic Issue Management. London School of Public Relations, UK.
 2. Barret, A. W. and Peake, J. S. (2007) When the President comes to town. Examining local newspaper coverage of Domestic Presidental Travel. American Politic Research, vol. 35, (No. 1.), pp. 3-31.
 3. Стеблина Н. О. Селективність подачі інформації місцевими одеськими інтернет-виданнями у висвітленні візитів перших осіб держави // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2013. – №17 (196). – С. 127-137.
 4. Виноградова Т. Ю. Специфика общения в интернете // Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект. – Казань, 2004. – С. 63-67
 5. Johnson, T. J., Kaye, B. K., Bichard, S. L., & Wong, W. J. (2007). Every blog has its day: Politically-interested internet users’ perceptions of blog credibility. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1).

Заняття 3. Брифінги та прес-конференції як складова кризової комунікації

Питання до обговорення:

 1. Організація брифінгів та прес-конференцій.
 2. Підготовка супроводжувальних матеріалів.
 3. Вибір місця й часу проведення прес-конференції.
 4. Визначення ймовірних запитань. Робота із запитаннями.
 5. Організація акредитації журналістів.
 6. Підготовка вступного слова.
 7. Підготовка та вибір спікерів.
 8. Аналіз запитань журналістів та відповідей спікерів.
 9. Моніторинг матеріалів, написаних на основі прес-конференції.

Література:

 1. Коник Д. Стратегічні комунікації. – К., 2016.
 2. Надійна прес-служба. Довідник професіонала. – Державний департамент США. Служба міжнародних інформаційних програм. – 2002.
 3. Ковалевська Т., Бронікова С. Основи ефективної комунікації. – Одеса : Фенікс, 2008.

Заняття 4. Робота із ЗМІ під час кризи

Питання до обговорення:

 1. Кризовий прес-реліз.
 2. Жанри піар-текстів, які можуть бути ефективними під час кризової комунікації.
 3. Робота із внутрішніми та зовнішніми джерелами інформації.
 4. Коментування кризи експертами: як вплинути на подачу інформації про організацію?
 5. Традиційні та новітні способи розповсюдження інформації про кризу.
 6. Підготовка матеріалів для друкованих, аудіовізуальних та мережевих ЗМІ.

Література:

 1. Smith, Ronald D., Becoming a public relations writer : a writing process workbook for the profession / Ronald D. Smith.— 2nd ed.- Mahwah, New Jersey, London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS. – 2003
 2. Коник Д. Стратегічні комунікації. – К., 2016.
 3. Надійна прес-служба. Довідник професіонала. – Державний департамент США. Служба міжнародних інформаційних програм. – 2002.
 4. Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. – Київ: Києво-могилянська академія, 2009.

Заняття 5. Підготовка спікера у кризовій комунікації

Питання до обговорення:

 1. Вимоги до спікера за Р. Смітом: довіра, харизма та контроль
 2. Поняття про ghost-writing
 3. Вивчення спікера та майбутньої теми. Планування промови.
 4. Структура промови

Література

 1. Smith, Ronald D., Becoming a public relations writer : a writing process workbook for the profession / Ronald D. Smith.— 2nd ed.- Mahwah, New Jersey, London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS. – 2003
 2. Коник Д. Стратегічні комунікації. – К., 2016.
 3. Надійна прес-служба. Довідник професіонала. – Державний департамент США. Служба міжнародних інформаційних програм. – 2002.

Заняття 6. Інтерв’ю як ефективний інструмент відповіді на кризу

Питання до обговорення:

 1. Переваги інтерв’ю та завдання інтерв’ю у кризовій комунікації.
 2. Підготовка до інтерв’ю: визначення джерел, до яких звертатиметься журналіст, встановлення мети інтерв’ю, аудиторії, її компетентності.
 3. Вибір та підготовка спікера. Визначення ймовірних запитань.
 4. Три важливі тези під час інтерв’ю. Саунд-байт.
 5. «Пристройки» до співрозмовника, способи організації інтерв’ю.
 6. Способи наближення до співрозмовника. Визначення намірів співрозмовника.
 7. Аналіз проведеного інтерв’ю. Узгодження інтерв’ю.

Література:

 1. Надійна прес-служба. Довідник професіонала. – Державний департамент США. Служба міжнародних інформаційних програм. – 2002.
 2. Ковалевська Т., Бронікова С. Основи ефективної комунікації. – Одеса : Фенікс, 2008.
 3. Третьяков О. Моя стратегия успішной газеты. Самоучитель главного редактора. – М. : Вершина, 2007.
 4. Ганапольский М. Кисло-сладкая журналистика. – М. : Зебра, 2009

Заняття 7. Нові медіа у кризовій комунікації

 1. Джерела інформації про кризу: яким медіа аудиторія надає перевагу?
 2. Корпоративні блоги та корпоративні акаунти у соціальних мережах, їхня роль у кризовій комунікації.
 3. Робота із контентом корпоративного сайту під час кризи.
 4. Головна сторінка корпоративного сайту під час кризи.
 5. Обробка коментарів відвідувачів та реакція на них.
 6. Розробка додаткової інформації про кризу.
 7. Використання переваг мережі: гіпертекстуальності, інтерактивності та мультимедійності.

Література

 1. Калмиков А. А., Коханова Л. Интернет-журналистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
 2. van Dejk, J. A. G. M. 2006. The Network Society: Social Aspects of New Media. 2th ed. London: Thousand Oaks.
 3. Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини: З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа. – К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2007.
 4. Spurgeon Christina Advertising and New Media. London, New York: Routledge, 2008.
 5. Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу та суспільства. Пер. з англ. – К.: «Видавництво «Ваклер» у формі ТОВ, 2007. – 204 с.
 6. Stephens Keri K., Malone Patty. New Media for Crisis Communication: Opportunities for Technical Translation, Dialogue, and Stakeholder Responses // Handbook of Crisis Communication. – Edited by W. Timothy Coombs and Sherry J. Holladay. – Singapore: Blackwell Publishing Ltd, 2010

Заняття 8. Криза як наратив: використання наративу у пропаганді

Питання до обговорення:

 1. Пропаганда та PR: у чому різниця?
 2. Пропагандистські тактики та використання наративу.
 3. Аналіз основних наративів російської пропаганди (на вибір студента)
 4. Наратив та malaise media theory.
 5. Контрпропаганда та використання наративів

Література:

 1. Smith, Ronald D., Becoming a public relations writer : a writing process workbook for the profession / Ronald D. Smith.— 2nd ed.- Mahwah, New Jersey, London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS. – 2003
 2. Дейвіс Н. Новини пласкої землі. – К. : Темпора, 2011.
 3. Померанцев П. Нічого правдивого й усе можливе. Пригоди в сучасній Росії / пер. з англ. Андрій Бондар; Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2015. 240 с.

Заняття 9. Фреймінг у кризовій комунікації

 1. Фреймінг та теорія порядку денного.
 2. Види фреймів. Аналіз фреймів.
 3. Фрейми та UGC-комунікація.
 4. Використання фреймів у сучасній політичній комунікації (тема – на вибір студента)

Література:

 1. Druckman J. N. (2001) Using Credible Advice to Overcome Framing Effects. The Journal of Law, Economics, & Organisation, 17 (1): 62-82.
 2. Entman R. M. (1993) Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43 (4): 51-58.
 3. Riker W. H. (1990) Heresthetic and Retoric in the Spatial Model. J. M. Enelow, M. J. Hinich (eds.) Advances in the Spatial Theory of Voting, Cambridge: Cambridge University Press: 46-65.
 4. Sniderman P., Theriault S. M. (2004) The Structure of Political Argument and the Logic of Issue Framing. W. O. Saris, P. M. Sniderman (eds.) Studies in Public Opinion: Attitudes, Nonattitudes, Measurement Error, and Change, New Jersey: Princeton University Press: 133-165.