Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Як журналістам живеться в Україні

ArticleImage_114995

В останньому опри­людненому дослідженні World Press Index, у якому міжнарод­ною організацією «Репортери без кордонів» було проаналі­зовано рівень свободи ЗМІ у 180 країнах світу, Україна зайняла 102 місце. Порівняно з 2016 роком, Україна піднялась на 5 позицій. Чи можна сказати, що рівень свободи слова в Україні нарешті починає збільшуватися?

Джерело: http://informer.od.ua/news/odeskij-region-sered-lideriv-z-porushennya-svobodi-slova-v-ukrayini-infografika/
Одеський регіон серед лідерів з порушення свободи слова в Україні

Тема свободи слова та діяль­ності журналістів нерідко об­говорюється на міжнародних, національних конференціях та досліджується державними організаціями. Так в реально­му часі на сайті Інституту ма­сової інформації можна слід­кувати за графіком порушення прав журналістів щомісяця. ІМІ моніторить свободу слова журналістів за 5 критеріями – вбивства, побиття, переш­коджання, цензура та погро­зи. Лише за початок 2018 року було виявлено 32 перешкод­жання, 10 погроз, 7 побиттів та відсутність вбивств і цен­зури. За даними дослідження ІМІ за 2017 рік було виявлено 181 випадків фізичного на­сильства над журналістами.

ІМІ повідомляють, що най­більшу кількість порушень за шість місяців 2017 року було зафіксовано у категорії «перешкоджання законній професійній діяльності жур­налістів» – 42 випадки (за той же період 2016 року – 46 випадків). На другому місці за кількістю порушень опи­нилася категорія «обмеження доступу до публічної інфор­мації». Цього року експерти ІМІ відзначають негативну тенденцію у цій категорії – зокрема, з початку року було зафіксовано 17 випадків по­рушень, пов’язаних з досту­пом до інформації, – а за той же період 2016 року було за­фіксовано 9 таких випадків. До трійки лідерів за кількістю порушень також увійшли по­грози журналістам (14 випад­ків), проте кількість погроз суттєво зменшилась порів­няно з аналогічним періодом минулого року (24 випадки). Водночас експерти ІМІ від­значають зменшення фізичної агресії щодо журналістів – з початку року було зафіксова­но 9 нападів, порівняно до 23 нападів, які були зафіксовані протягом аналогічного періо­ду минулого року.

Відносне покращення стану свободи слова журналістів у Україні пояснюється у звіті World Press Index: «З часу ре­волюції 2014 року україн­ська влада ухвалила ряд ре­форм, зокрема про прозорість структури власності ЗМІ та доступ до інформації держав­них органів влади, але ще по­трібно послабити жорсткий контроль олігархів над ЗМІ та заохотити редакційну неза­лежність».

Дійсно, редакцій­на незалежність від олігархів дотепер залишається однією з найбільших проблем україн­ських медіа. Головна пробле­ма для більшості українських медіа полягає в тому, що вони не заробляють самостійно гроші, а є бізнес-проектами, а відтак залежні у своїй редакційній політиці від забаганок власника. Про це говорили кілька учасників зустрічі, зокрема заступни­ця з інформаційної політики шеф-редактора сайту «Детек­тор медіа» Мар’яна Закуси­ло: «На телебаченні особливо відчутний вплив власників на контент, редакційна політика полягає на відстоюванні інте­ресів власника, а не соціаль­ному служінню», – зазначила експерт.

Одним з висновків на щоріч­ній конференції з медіаосвіти та медіаграмотності виокре­мили необхідність активізації громадянського руху. Дійс­но, без критичної та актив­ної громади не буває хоро­шої журналістики. У цьому напрямі в Україні працюють Академія української пре­си, «Детектор медіа», IREX (програма медіаграмотно­сті для громадян 2015-2016 рр., нинішній проект «Вив­чай та розрізняй»), Академія Deutsche Welle (тренінги для дорослих), StopFake через фактчекінгові проекти, ініціа­тиви з елементами медіагра­мотності впроваджує USAID PACT/ENGAGE, волонтер­ський культурно-освітній проект «Жовтий автобус» та інші. Велика роль в Україні саме громадського сектору в розвитку медіаосвіти — це не унікальне явище. Так, згідно з дослідженням Європейської аудіовізуальної обсерваторії, за останні п’ять років у 28 країнах ЄС третина проектів медіаграмотності реалізову­валася саме громадськими ор­ганізаціями.

В Україні тенденція щодо по­кращення свободи слова ЗМІ набирає обертів, а кількість фізичних насильств по відно­шенню до журналістів почи­нає зменшуватись.

Дмитро Тельпіс

Читайте також:

Журналістика за Фреймом

Маюмі Маруяма: особливості американської тележурналістики 

Поділитися:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Логотипи студентських редакцій:

Соціальні мережі
Інші публікації

Діалог культур: про зустріч студентів факультету журналістики, реклами та видавничої справи з Послом Канади в Україні

Студенти факультету журналістики, реклами та видавничої справи відвідали лекцію Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні — Лариси Ґаладзи. Зустріч пройшла в онлайн-форматі на платформі Zoom. На зустрічі також були присутні студенти з інших факультетів ОНУ імені І. І. Мечникова. Модерував захід кандидат політичних наук, доцент Володимир Дубовик.

Один у полі (не) воїн: про майбутнє конструктивної журналістики в Україні

Професія журналіста як об’ємна складна геометрична фігура: має багато аспектів, сторін та кутів… Це усвідомлюють студенти факультету журналістики, реклами та видавничої справи, тому займають активну позицію, стежать за трендами сучасної журналістики і у навчальний, і у вільний від занять час. Саме тому 13 квітня за сприяння керівництва та викладачів факультету вони долучилися до лекції «Конструктивна журналістика: як перестати писати тільки погані новини?», організатором якої стала Комісія з журналістської етики. Ключовим спікером був Віктор Пічугін, заступник головного редактора медіагрупи «Накипіло», голова Громадського телебачення Харкова

Знайомство з факультетом журналістики, реклами та видавничої справи в онлайн-форматі

Є така весняна традиція на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи – запрошувати на зустріч абітурієнтів. От і цього разу 27 березня 2021 року відбувся День відкритих дверей, щоправда, в онлайн-форматі на платформі Zoom. У зустрічі взяли участь декан факультету Олена Андріївна Іванова, заступник декана з навчальної роботи Інна Валеріївна Лакомська, старші викладачі Сергій Володимирович Азєєв та Аліна Олегівна Червінчук.

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова оголошує про проведення конкурсу студентських журналістських робіт на тему «Права людини в медіа: від розуміння до змін»

До участі у конкурсі запрошуються студенти І, ІІ, ІІІ та ІV курсів факультету журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ імені І.І. Мечникова, які створюють власний