Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Медіа очима науковців ОНУ імені І. І. Мечникова

На факультеті журналістики, реклами та видавничої справи, в рамках щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова (до слова 74-ої), було представлено результати наукових досліджень останнього періоду.

В засіданні секції взяли участь викладачі й аспіранти усіх трьох кафедр: журналістики, реклами та медіакомунікацій; періодичної преси та медіаредагування, а також кафедри нових медіа та медіадизайну. Науковці, що  спеціалізуються на дослідженні соціальних комунікацій, домовились про обговорення кожної доповіді одразу після її виголошення, адже коментарі, враження, дискусійні твердження цінні саме їхньою актуальністю та потребують швидкого оприлюднення. Саме тому засідання тривало довго, а всі присутні були зацікавленні у розлогій науковій бесіді. З повноцінними доповідями, що супроводжувалися й відеопрезентацією, виступило сім осіб.

«Тематика досліджень різноманітна. Кожен із доповідачів зосередив увагу на окремому сегменті сфери соціальних комунікацій, враховувавши як вітчизняний, так і зарубіжний досвід», — розповідає про конференцію завідувач кафедри періодичної преси та медіаредагування Ірина Володимирівна Сидун.

Досвіду осмислення медіа викладачам факультету не позичати, а слухаючи їх розумієш, що вони, як фахівці, мають власний погляд на розвиток журналістики й масових комунікацій та готові аргументувати свої уявлення як перед науковою спільнотою, так і в навчальному процесі. Кожен виступ привертав увагу аудиторії та провокував активне обговорення, зокрема доповіді Інни Лакомської «Впливова специфіка медійних заголовків» та Аліни Червінчук «Події та герої: репрезентація у книгах про військові дії на Сході України». «Виступи на конференції порушили низку актуальних питань у галузі комунікацій і стали предметом жвавого обговорення між науковцями кафедр. Вважаю, що такі конференції є важливим майданчиком для зародження нових гіпотез та напрямів подальших досліджень. Високопрофесійне спілкування колег та плідна робота збагатили учасників заходу досвідом та знаннями», — ділиться враженнями Ірина Володимирівна Сидун. В окремих випадках підняті доповідачами питання викликали такий резонанс, що їх дискутування виходило далеко за часові і тематичні межі, засвідчуючи живий інтерес наукової спільноти факультету до обміну думками.

«Наукова конференція сприяє підвищенню наукової і викладацької компетентності. Зокрема цього року вона з очевидністю продемонструвала, що для працівників факультету журналістики, реклами та видавничої справи, кожен з яких має власні наукові інтереси і викладацькі зобов‘язання, актуальною проблемною зоною є аудиторна орієнтація медіа та ефекти, на які спроможні медіа в когнітивній, соціальній, політичній, культурній площинах, що є трендом сучасної науки про медіа», — зазначає декан факультету Олена Андріївна Іванова, яка модерувала засідання секції із соціальних комунікацій.

Діяльність сучасного університету як закладу вищої освіти не мислима без поєднання наукової та викладацької роботи. ОНУ імені І. І. Мечникова  — один з провідних вишів України, який приділяє цьому серйозну увагу. Надто це стосується медіагалузі, зміни в якій такі стрімкі, принципові та вимагають постійної наукової рецепції, аби стала зрозумілою їх суть і було надійне підґрунтя для підготовки якісних працівників-медійників.

Зіньковський Владислав