Специфіка підготовки фахівців з документаційного менеджменту в системі вищої освіти України

Cпрінсян В. Г.

У статті обґрунтовано необхідність створення системи підготовки фахівців документаційного менеджменту, охарактеризовано їх професійну компетентність, досліджено діючу систему освітнього консалтингу, запропоновано модель інтегрованої професійної компетентності фахівця документаційного менеджменту, наведені рекомендації щодо фахового підвищення кваліфікації

ключові слова: фахівець з документаційного менеджменту, професійна компетентність, освітній консалтинг, професійна компетентність

Спринсян В. Г. Специфика подготовки специалистов документационного менеджмента в системе высшего образования Украины

В статье обоснована необходимость создания системы, подготовки специалистов документационного менеджмента, охарактеризованы их профессиональную компетентность, исследованы действующую систему образовательного консалтинга, предложена модель интегрированной профессиональной компетентности специалиста документационного менеджмента, приведены рекомендации по профессиональному повышению квалификации

ключевые слова: специалист с документационного менеджмента, профессиональная компетентность, образовательный консалтинг, профессиональная компетентность

Sprinsyan V. H. Documentation Management Specialists Training Specifics in the Ukrainian High School System

In article the necessity of creating training system documentation management, described their professional competence, investigates the current system of education consultancy, the model of integrated professional competence of professional documentation management, presented recommendations for professional training

key words: documentation management specialist, professional competence, education consulting, professional competence

Поділитися:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram